Podmínky prominutí přijímací zkoušky

O prominutí přijímacího řízení se uchazeč informuje v InSIS.  Výsledky budou v InSIS zveřejněny dne 25. 6. 2018. Pokud uchazeč splní podmínky pro prominutí přijímacího řízení, přijímací zkoušky se neúčastní, přestože obdržel v květnu 2018 pozvánku k přijímací zkoušce. Podmínkou přijetí ke studiu je účast uchazeče na zápisu ke studiu.

 

Podmínky prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům přihlášeným na obory magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví pro akademický rok 2017/2018 bude prominut písemný test, pokud jejich studijní průměr v bakalářském studiu dosáhne hranice, kterou vyhlásí pro jednotlivé obory děkan fakulty.

Průměry stanovené pro přijímací řízení 2017/2018:

Zkratka Obor Průměr
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 2,900
DP Zdanění a daňová politika 2,840
FG Finanční inženýrství 2,850
FI Finance 3,010
FO Finance a oceňování 2,850
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 2,890
UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 2,250

 

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze umožňuje absolventům vlastních bakalářských studijních oborů prominutí písemné přijímací zkoušky a její nahrazení splněním níže uvedených podmínek. Absolventi bakalářských oborů ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol skládají přijímací zkoušku.

Uchazeč, který je absolventem libovolného oboru bakalářského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, pokud splňuje zároveň všechny následující podmínky:

Uchazeč může být přijat pouze na:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague