Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky skládání přijímací zkoušky

Související stránky

Skládat přijímací zkoušku na Fakultu financí a účetnictví mohou pouze uchazeči, kteří podali kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku (ve všech polích - podrobněji viz přihláška ke studiu) , zaplatili poplatek  za přijímací řízení a  prokáží se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas, u cizinců případně karta k trvalému pobytu).

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze dvou (resp. tří) částí:

  • písemný test z ekonomie v trvání 60 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z odborného předmětu/ů (dle zvoleného oboru/ů) v trvání 90 minut pro každý předmět s maximálním počtem dosažených bodů 100. Pokud uchazeč uvede v přihlášce dva obory, z každého oboru píše samostatný test z odborného předmětu, do počtu bodů se započítává výsledek testu z ekonomie (ten píše pouze jednou) a výsledek testu z příslušného odborného předmětu. Pokud uchazeč píše dva odborné testy, získá  dvě bodová hodnocení.

Všichni uchazeči skládají obě části zkoušky, státní zkoušku z ekonomie ani odborného předmětu nelze uznat.

Organizace přijímací zkoušky 27. 6. 2018

8:30 - uchazeči zaujmou místa uvedená v pozvánce; příchod pedagogických dozorů a prezence uchazečů

9:00 - začátek testu

Následuje:

  • test z ekonomie (60 minut),
  • test z odborného předmětu I. (90 minut),
  • test z odborného předmětu II. (90 minut) - pouze pro ty uchazeče, kteří zvolili v přihlášce druhý (náhradní) obor studia.

Vyhlášení výsledků lze očekávat 28. 6. 2018.

Nahlížení do testů: 28. 6. 2018 od 14:00 do 15:00 - místnost NB139, uchazeči se hlásí u paní Simony Korousové (studijní oddělení - místnost NB109).