Podmínky skládání přijímací zkoušky

Skládat přijímací zkoušku na Fakultu financí a účetnictví mohou pouze uchazeči, kteří podali kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku (ve všech polích - podrobněji viz přihláška ke studiu) , zaplatili poplatek  za přijímací řízení a  prokáží se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas, u cizinců případně karta k trvalému pobytu).

Obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze dvou (resp. tří) částí:

Všichni uchazeči skládají obě části zkoušky, státní zkoušku z ekonomie ani odborného předmětu nelze uznat.

Organizace přijímací zkoušky 27. 6. 2018

8:30 - uchazeči zaujmou místa uvedená v pozvánce

9:00 - příchod pedagogických dozorů a prezence uchazečů

Následuje:

Vyhlášení výsledků lze očekávat 28. června 2018.

Nahlížení do testů: Termín bude upřesněn - na místnosti NB139, uchazeči se hlásí u paní Simony Korousové (studijní oddělení - místnost NB109).

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague