Postup při podání elektronické přihlášky

První přihlášení - volba prvního oboru:

→ Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel → Fakulta financí a účetnictví → Vybrat typ studia → Volba oboru  na který se uchazeč hlásí jako na první studijní obor (druhý obor se zadává až později) -  → Zkontrolovat zadané údaje a založit evidenci e-přihlášek - systém vygeneruje přihlašovací jméno a přihlašovací heslo. Oba tyto údaje si zaznamenejte, budete je potřebovat pro přihlášení (i následné) do systému elektronické přihlášky.

Vyplnění osobních údajů

→ Poprvé přihlásit do evidence e-přihlášek → vyplnit přihlašovacího jméno a heslo → evidence e-přihlášek -   → sekce Osobní údaje → Adresa uchazeče - zde je třeba vyplnit všechny požadované údaje, pokud tak uchazeč neučiní, nebude zařazen do přijímacího řízení (na uvedenou mailovou adresu uchazeč následně obdrží údaje potřebné k zaplacení poplatku za přijímací řízení; zdůrazňujeme, že tyto údaje obdrží uchazeč i v případě, že nevyplní všechny požadované údaje na přihlášce, ale to neznamená, že bude zařazen do přijímacího řízení).

Volba druhého oboru

→ Údaje o přihlášce  → Alternativní typ přijímacího řízení A - vložení druhého (náhradního) oboru - 

Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého oboru, musí tuto volbu provést do zaplacení přihlášky. Po zaplacení přihlášky dojde k převzetí přihlášky studijním oddělením a přihlášku již není možno dále měnit.

Informace o proběhlé platbě

→ Zaplaceno - po uskutečnění platby a jejím spárování (na základě variabilního symbolu) → značka   indikuje, že platbu ve správné výši fakulta řádně obdržela na svůj účet.

Poznámky:

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague