Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka na přijímací zkoušku (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejdéle jeden měsíc před konáním přijímacích zkoušek.

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019:  27. 6. 2018 v 08:30


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague