Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán – Bankovnictví a pojišťovnictví

Související stránky

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Bankovnictví a pojišťovnictví musí student splnit následující studijní povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

60

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 12

 Odborný předmět v cizím jazyce (hJ)

3

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

 Složení státní závěrečné zkoušky z HS (ukončení studia)

6

Celkem

120

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

  • respektovat tzv. prerekvizity, to znamená, že předpokladem pro zapsání předmětu může být předchozí úspěšné absolvování jiného předmětu,
  • po skončení každého semestru musí mít student získáno alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů vynásobených číslem 20.
Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

16

22

13

9

60

Volitelné předměty HS (hV)

6

6

12

Odb. předmět v cizím jazyce (hJ)

3

3

Vedlejší specializace (sP + sV)

6

12

12

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

28

34

28

30

120

Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 60 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 60 kreditů.

Ident /kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

3MI411 Ekonomie II

4/2

6

1.

5EN411
1BP402 Pojišťovnictví II

4/0

6

1MT402 Peněžní teorie

3/0

4

1BP403 Bankovnictví II

4/0

6

2.

1BP404 Kapitálové trhy II

4/0

6

1MT403 Teorie a praxe řízení aktiv

3/0

4

4ST432 Modely ekonom. a fin. časových řad

2/2

6

1BP411 Risk management

3/0

4

3.

1MT400 Mezinárodní monetární ekonomie

4/0

6

1BP561 Speciální seminář

0/2

3

1MT561
1MT599 Odborná praxe
1BP599
1MT401 Monetární makroanalýza

4/0

6

4.

1MT404 Finanční stabilita
1BP562 Diplomový seminář

0/2

3

1MT562

Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – alespoň 12 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv volitelné předměty hlavní specializace a získat minimálně 12 kreditů. Nabídka volitelných předmětů se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.