Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán – Zdanění a daňová politika

Související stránky

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Zdanění a daňová politika musí student splnit následující studijní povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

42

 Předměty povinně volitelného bloku (hV1)

15

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 15

 Odborný předmět v cizím jazyce (hJ)

3

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

 Složení státní závěrečné zkoušky z HS (ukončení studia)

6

Celkem

120

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

  • respektovat tzv. prerekvizity, to znamená, že předpokladem pro zapsání předmětu může být předchozí úspěšné absolvování jiného předmětu,
  • po skončení každého semestru musí mít student získáno alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů vynásobených číslem 20.
Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

12

12

9

9

42

Povinně volitelný blok (hV1)

6

6

3

15

Volitelné předměty HS (hV)

6

6

3

15

Odb. předmět v cizím jazyce (hJ)

3

3

Vedlejší specializace (sP + sV)

12

12

6

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

30

30

30

30

120

Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 42 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 42 kreditů.

Ident /kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

1VF425

Zdanění spotřeby II

2/2

6

1.

3MI411

Ekonomie II

4/2

6

5EN411

1VF427

Zdanění příjmů II

2/2

6

2.

1VF422

Teorie a praxe rozpočtové politiky

4/0

6

1VF450

Národní daňové systémy a daňová harmonizace

2/2

6

3.

1VF561

Speciální seminář

0/2

3

1VF599

Odborná praxe

1VF418

Daňová teorie a politika

2/2

6

4.

1VF562

Diplomový seminář

0/2

3

Povinně volitelný blok (hV1) – 15 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv předměty uvedeného bloku hlavní specializace a musí získat minimálně 15 kreditů. Nabídka předmětů v tomto bloku se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.