Studijní plán – Finanční inženýrství

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Finanční inženýrství musí student splnit následující studijní povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

63

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 12

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

6

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

Celkem

120

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

21

19

13

10

63

Volitelné předměty HS (hV)

3

3

3

3

12

Vedlejší specializace (sP + sV)

6

12

12

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

30

34

28

28

120

Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 63 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 63 kreditů.

Ident /kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

5EN411 Ekonomie II

4/2

6

1.

3MI411
1BP 426 Finanční deriváty I (anglicky)

2/0

3

1BP404 Kapitálové trhy II

4/0

6

4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika II

2/2

6

1BP438 Stochastické modelování ve financích

2/0

3

2.

4ST432 Modely ekonomických a finančních časových řad

2/2

6

1MT401 Monetární makroanalýza

4/0

6

1BP411 Risk management

3/0

4

1BP451 Finanční deriváty II (anglicky)

2/0

4

3.

1BP414 Teorie a praxe dluhopisů

0/2

3

1BP453 Computational Finance

2/2

6

1BP439 Kvantitativní řízení portfolia aktiv

2/0

3

4.

1BP450 Kreditní rizika – modelování a řízení (anglicky)

2/0

4

1BP562 Diplomový seminář

0/2

3

Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – alespoň 12 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv volitelné předměty hlavní specializace a získat minimálně 12 kreditů. Nabídka volitelných předmětů se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague