Studijní plán – Finance

Podmínky pro absolvování studijního oboru

 Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Finance musí student splnit následující povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

66

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 6

 Odborný předmět v cizím jazyce (hJ)

3

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

 Složení státní závěrečné zkoušky z HS (ukončení studia)

6

Celkem

120

 Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

 

Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

30

18

15

3

66

Volitelné předměty HS (hV)

3

3

6

Odb. předmět v cizím jazyce (hJ)

3

3

Vedlejší specializace (sP + sV)

12

12

6

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

30

30

30

30

120

 Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 66 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 66 kreditů.

Ident /kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

3MI411 Ekonomie II

4/2

6

1.

5EN411
4ST432 Modely ekon. a fin. časových řad

2/2

6

1FP424 Finanční řízení koncernu

4/0

6

1VF418 Daňová teorie a politika

2/2

6

1BP403 Bankovnictví II

4/0

6

1MT400 Mezinárodní monetární ekonomie

4/0

6

2.

1VF422 Teorie a praxe rozpočtové politiky

4/0

6

1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

2/2

6

1MT401 Monetární makroanalýza

4/0

6

3.

1MT404 Finanční stabilita
1BP404 Kapitálové trhy II

4/0

6

1..561 Speciální seminář

0/2

3

1..599 Odborná praxe
1..562 Diplomový seminář

0/2

3

4.

 Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – alespoň 6 kreditů

 Student si může vybrat kterékoliv volitelné předměty hlavní specializace a získat minimálně 6 kreditů. Nabídka volitelných předmětů se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague