Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán – Účetnictví a finanční řízení podniku

Související stránky

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku musí student splnit následující povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

54

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 18

 Odborný předmět v cizím jazyce (hJ)

3

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

 Složení státní závěrečné zkoušky z HS (ukončení studia)

6

Celkem

120

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

  • respektovat tzv. prerekvizity, to znamená, že předpokladem pro zapsání předmětu může být předchozí úspěšné absolvování jiného předmětu,
  • po skončení každého semestru musí mít student získáno alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů vynásobených číslem 20.

 

Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

18

18

15

3

54

Volitelné předměty HS (hV)

12

6

18

Odb. předmět v cizím jazyce (hJ)

3

3

Vedlejší specializace (sP + sV)

9

9

12

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

30

30

30

30

120

Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 54 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 54 kreditů.

 

Ident /kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

3MI411 Ekonomie II

4/2

6

1.

5EN411
1FU403 Využití ICT ve finančním účetnictví

2/2

6

1MU403 Manažerské účetnictví II

2/2

6

1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

2/2

6

2.

1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví

2/2

6

1FU505 Auditing

2/2

6

1FU440 Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí - vyšší účetnictví

2/2

6

3.

1..561 Speciální seminář

0/2

3

1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka

2/2

6

1..562 Diplomový seminář

0/2

3

4.

Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – alespoň 18 kreditů

 Student si může vybrat kterékoliv volitelné předměty hlavní specializace a získat minimálně 18 kreditů. Nabídka volitelných předmětů se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.