Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán – Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Související stránky

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy musí student splnit následující studijní povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

54

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 18

 Odborný předmět v cizím jazyce (hJ)

3

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

 Složení státní závěrečné zkoušky z HS (ukončení studia)

6

Celkem

120

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

  • respektovat tzv. prerekvizity, to znamená, že předpokladem pro zapsání předmětu může být předchozí úspěšné absolvování jiného předmětu,
  • po skončení každého semestru musí mít student získáno alespoň tolik kontrolních kreditů, kolik odpovídá počtu dosud studovaných semestrů vynásobených číslem 20.
Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

24

12

15

3

54

Volitelné předměty HS (hV)

6

3

9

18

Odb. předmět v cizím jazyce (hJ)

3

3

Vedlejší specializace (sP + sV)

6

12

12

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

30

30

30

30

120

Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 54 kreditů

 Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 54 kreditů.

Ident

/kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

3MI411 Ekonomie II

4/2

6

1.

5EN411
1FU505 Auditing

2/2

6

1DP418 Pedagogická psychologie

4/0

6

1DP419 Pedagogika

4/0

6

1MU403 Manažerské účetnictví II

2/2

6

2.

1DP505 Didaktika ekonomických předmětů

2/2

6

1DP506 Didaktika ekonomiky s didaktickou praxí

2/2

6

3.

1DP507 Didaktika účetnictví s didaktickou praxí

2/2

6

1DP561 Speciální seminář

0/2

3

1DP562 Diplomový seminář

0/2

3

4.

Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – alespoň 18 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv volitelné předměty hlavní specializace a získat minimálně 18 kreditů. Nabídka volitelných předmětů se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.