Studijní plán – Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy musí student splnit následující studijní povinnosti:

Studijní povinnost

Počet kreditů

 Povinné předměty hlavní specializace – HS (hP)

54

 Volitelné předměty hlavní specializace – HS (hV)

alespoň 18

 Odborný předmět v cizím jazyce (hJ)

3

 Vedlejší specializace – VS (sP + sV)

30

 Složení státní závěrečné zkoušky z VS (ukončení studia)

3

 Vypracování a obhájení diplomové práce (ukončení studia)

6

 Složení státní závěrečné zkoušky z HS (ukončení studia)

6

Celkem

120

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však:

Studijní povinnost

1

2

3

4

Celkem

Povinné předměty HS (hP)

24

12

15

3

54

Volitelné předměty HS (hV)

6

3

9

18

Odb. předmět v cizím jazyce (hJ)

3

3

Vedlejší specializace (sP + sV)

6

12

12

30

Ukončení studia

15

15

Kredity celkem

30

30

30

30

120

Povinné předměty hlavní specializace (hP) – celkem 54 kreditů

 Student má povinnost složit zkoušky ze všech povinných předmětů hlavní specializace a získat 54 kreditů.

Ident

/kód/

Povinné předměty HS (hP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

3MI411 Ekonomie II

4/2

6

1.

5EN411
1FU505 Auditing

2/2

6

1DP418 Pedagogická psychologie

4/0

6

1DP419 Pedagogika

4/0

6

1MU403 Manažerské účetnictví II

2/2

6

2.

1DP505 Didaktika ekonomických předmětů

2/2

6

1DP506 Didaktika ekonomiky s didaktickou praxí

2/2

6

3.

1DP507 Didaktika účetnictví s didaktickou praxí

2/2

6

1DP561 Speciální seminář

0/2

3

1DP562 Diplomový seminář

0/2

3

4.

Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – alespoň 18 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv volitelné předměty hlavní specializace a získat minimálně 18 kreditů. Nabídka volitelných předmětů se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému InSIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague