Ukázky testů z přijímacího řízení z minulých let

Test z ekonomie - společný pro všechny obory navazujícího magisterského studia

Testy z odborných předmětů


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague