Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis do studia

Související stránky

Uchazeči, kteří dosáhnou počet bodů postačující k přijetí na příslušný obor, nebo ti, kterým byla přijímací zkouška na základě studijních výsledků v bakalářském studiu prominuta, se dostaví k zápisu dne 29. 6. 2018 do auly RB101 (Rajská budova - areál VŠE Žižkov, Náměstí W. Churchilla):

  • v 09:00 obory: Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy, Zdanění a daňová politika
  • ve 12:00 obory: Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance, Finance a oceňování podniku, Finanční inženýrství

V den zápisu musí uchazeč nejprve doložit dosažení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání, a to:

  • absolvent vysoké školy v České nebo Slovenské republice odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu, popř. potvrzení o vykonání státní bakalářské zkoušky (včetně obhajoby bakalářské práce) – v případě, že absolvent dosud neobdržel diplom; po vydání diplomu je povinen odevzdat jeho úředně ověřenou kopii,
  • absolvent vysoké školy v zahraničí odevzdáním úředně ověřené kopie rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydaného dle § 89, 90 a 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR.

Následně obdrží uchazeč rozhodnutí o přijetí a bude proveden jeho zápis do studia. V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Studenti VŠE využívají multifunkční identifikační kartu, která slouží kromě identifikace, k placení v menzách VŠE, opravňuje ke vstupu do studoven knihovny, je zapotřebí pro využití reprografické techniky, je využívána jako kmenový list městské hromadné dopravy v Praze. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium na VŠE budou nadále používat multifunkční kartu, kterou obdrželi v rámci bakalářského studia.

Novým studentům VŠE mohou být vydány dva druhy multifunkčních identifikačních karet:

  • multifunkční identifikační karta – čipová karta se všemi funkcemi využitelná v rámci VŠE, cena karty je 290,-Kč
  • multifunkční identifikační karta s ISIC licencí – slouží navíc i jako ISIC karta, cena karty s platností ISIC licence do 31. 12. 2019 je 370,-Kč.

K výrobě karty je zapotřebí digitální fotografie, focení probíhá v místnosti č. 22 SB (stará budova). Výrobu karty zajišťuje výpočetní centrum. Další informace o multifunkčních identifikačních kartách zde.

 

Informace pro absolventy Fakulty financí a účetnictví VŠE:

  • absolventi FFÚ VŠE, kteří ještě neobdrželi diplom, nemusí při zápisu do studia dokládat potvrzení o vykonání státní bakalářské zkoušky. Jedná se o výjimku, která platí pouze pro absolventy FFÚ VŠE, kteří studium ukončili v červnu r. 2018. Absolventi ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol, kteří neobdrželi diplom, musí potvrzení o ukončení bakalářského studia při zápisu doložit (potvrzení absolvent obdrží na studijním oddělení své školy).
  • absolventi FFÚ VŠE, kteří diplom již obdrželi, odevzdají jeho úředně ověřenou kopii při zápisu do studia.