Zápis do studia

Uchazeči, kteří dosáhnou počet bodů postačující k přijetí na příslušný obor, nebo ti, kterým byla přijímací zkouška na základě studijních výsledků v bakalářském studiu prominuta, se dostaví k zápisu dne 29. 6. 2018 do auly RB101 (Rajská budova - areál VŠE Žižkov, Náměstí W. Churchilla):

V den zápisu musí uchazeč nejprve doložit dosažení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání, a to:

Následně obdrží uchazeč rozhodnutí o přijetí a bude proveden jeho zápis do studia. V případě, že se uchazeč nebude ze závažných důvodů moci zápisu do studia osobně zúčastnit, může jej zastoupit jiná osoba na základě úředně ověřené plné moci. Pokud se přijatý uchazeč ani jim pověřená osoba zápisu nezúčastní, nebude uchazeč ke studiu zapsán.

Studenti VŠE využívají multifunkční identifikační kartu, která slouží kromě identifikace, k placení v menzách VŠE, opravňuje ke vstupu do studoven knihovny, je zapotřebí pro využití reprografické techniky, je využívána jako kmenový list městské hromadné dopravy v Praze. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium na VŠE budou nadále používat multifunkční kartu, kterou obdrželi v rámci bakalářského studia.

Novým studentům VŠE mohou být vydány dva druhy multifunkčních identifikačních karet:

K výrobě karty je zapotřebí digitální fotografie, focení probíhá v místnosti č. 22 SB (stará budova). Výrobu karty zajišťuje výpočetní centrum. Další informace o multifunkčních identifikačních kartách zde.

 

Informace pro absolventy Fakulty financí a účetnictví VŠE:

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague