Zápis do bakalářského studia

Původně plánovaný prezenční zápis  do studia pro studenty přijaté k bakalářskému studiu od akademického roku 2020/2021, který se měl konat 19. června 2020 ve Vencovského aule (Nová budova Žižkov) byl zrušen. Uchazeči přijatí ke studiu obdrží e-mailem pokyny k provedení zápisu distanční (elektronickou) formou.

Zápis uchazečů do studia je právním úkonem, který je nutnou podmínkou k přijetí uchazeče do studia a nelze jej opomenout nebo jakkoliv nahradit.

Doložení středoškolského vzdělání

Uchazeči zapsaní do studia musí rovněž  doložit své středoškolské vzdělání svým maturitním vysvědčením (včetně případné nostrifikace, pokud probíhalo středoškolské studium v zahraničí, kromě Slovenské republiky), které je nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu. Doložení středoškolské vzdělání proběhne tak, že uchazeči zašlou poštou úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení (resp. ověřenou kopii nostrifikace středoškolského vzdělání) na adresu:

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

k rukám paní Jany Stehlíkové

nám. Winstona Churchilla 4

130 67 Praha 3 – Žižkov

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (resp. jeho nostrifikace) je třeba zaslat nejpozději do 15. července 2020 (resp. obratem poté, kdy bude mít uchazeč vysvědčení resp. jeho nostrifikaci k dispozici). V případě, že maturitní zkoušku budou uchazeči skládat v září (připadně nostrifikaci svého vzdělání v zahraniči mimo Slovenskou republiku obdržíte až v září), je třeba o tom informmovat  studijní referentku paní Stehlíkovou do 15. července 2020 na e-mail stehliko@vse.cz a sdělit jí termín maturitní zkoušky (případně očekávaný termín dokončení nostrifikace vzdělání v zahraničí).

Pokud se budou maturity konat v opožděných termínech (nebo v případě zpoždění nostrifikací) lze v těchto odůvodněných případech termín posunout nejpozději do 15.10.2020. Pokud se tak do tohoto termínu nestane, bude podmínečné přijetí uchazeče ke studiu zrušeno.

V případě že uchazeči, kteří studovali v zahraničí (kromě Slovesnké republiky), požádali na VŠE v Praze o interní nostrifikaci svého středoškolského vzdělání, není třeba tuto nostrifikaci zasílat poštou, dokument bude fakultě předán z právního oddělení VŠE v Praze.