ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FFÚ

DĚKAN FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OZNAMUJE,

ŽE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FAKULTY SE KONÁ DNE

2. LISTOPADU 2016 OD 9:30 HODIN

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORKY (169NB)

Program jednání:

  1. Schválení zápisu z předchozího jednání vědecké rady
  2. Habilitační přednáška Ing. Lucie Sedmihradské, Ph.D. na téma "Analýzy vlivu rozpočtových pravidel a politiky při rozhodování o obecních financích" a obhajoba její habilitační práce
  3. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Bohumila Stádníka, Ph.D.
  4. Různé

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague