Scroll

O akci

Vysoká škola ekonomická a Deloitte pořádají pro studenty VŠE vzdělávací akci formou soutěže, při níž budou mít zúčastněné týmy za úkol sestavit během 24 hodin finanční model nové pražské kavárny. Na tomto hackathonu budou mít účastníci příležitost získat praktické zkušenosti v oblasti finančního modelování, spolupracovat s odborníky z Deloitte a VŠE a vyzkoušet si týmovou koordinaci – a to vše na projektu, který by mohli realizovat i oni sami.

Rámcový popis činností studentů

Studenti si vyberou skutečně dostupný prostor vhodný pro zřízení kavárny a osobně si vytvoří obrázek o konkurenci v okolí. V dotazníkovém šetření pak ověří kapacitu poptávky. Jejich úkolem bude pro hypotetického klienta v Excelu naplánovat měsíční finanční výkazy, v nichž zohlední příslušné výnosy, náklady, investice, pracovní kapitál a možnosti financování. Studentům budou s řešením úkolů pomáhat mentoři a rádci ve věcech finančního modelování a účetnictví. Studenty čeká i řešení scénářů a výběr optimálních variant.

Kvalitní mentoři

Po celou dobu trvání akce budou studentům v roli mentorů a poradců pomáhat odborníci z Deloitte vč. čerstvých absolventů VŠE a odborníci z řad akademických pracovníků FFÚ VŠE.

Registrace

Soutěž je koncipována jako týmová, kdy v týmu je 3–5 členů, přihlašovat se můžete i individuálně.

Kapacita soutěže je omezená: do soutěže se může přihlásit nanejvýše 25 studentů / 5 týmů.

Každý člen týmu musí vyplnit formulář – můžete uvést, s kým chcete být v týmu, a tak jej efektivně vytvořit.

REGISTRACE JSOU OTEVŘENY! Budou uzavřeny v okamžiku naplnění kapacity.

Registrujte se!

Časový průběh

Zahájení
RB 209

29. 3. 9:00 – 10:00

Shrnutí cílů, pravidel, kritérií a postupů, představení mentorů a poradců

Přednáška od zkušeného finančního modeláře
RB 209

29. 3. 10:00 – 10:45

Týmová práce
týmové místnosti v RB

29. 3. od 10:00 / 10:45

Otevření prostorů v Deloitte
Italská 67

29. 3. od 19:00

V budově Deloitte v Italské ulici jsou pro účastníky otevřeny prostory, kde mohou pokračovat v práci přes noc až do rána

Odeslání rozpracovaného modelu

29. 3. 21:00

Odeslání rozpracovaného modelu

30. 3. 7:30

Odeslání finální verze modelu a prezentace

30. 3. 9:00

Odeslání finální verze finančního modelu a prezentace hodnotící komisi

Úvodní slovo komise
RB 209

30. 3. 9:00 – 9:20

Úvodní slovo hodnotící komise k začátku prezentací

Prezentace jednotlivých týmů
RB 209

30. 3. 9:20 – 12:00

Jednotlivé týmy prezentují své finanční modely, probíhá diskuse s hodnotící komisí

Vyhlášení vítězů a předání cen
RB 209

30. 3. 12:00 – 12:15

Ceny

Vítězné týmy získají poukazy do Alza.cz

  • 1. místo – 2000 Kč pro každého člena týmu
  • 2. místo – 1500 Kč pro každého člena týmu
  • 3. místo – 1000 Kč pro každého člena týmu

Vyhrávají ale všichni, protože budou mít originální zážitek, zkušenost a dobrý pocit.

Podrobné informace o projektu

Soutěž simuluje činnost finančního analytika, jemuž klient sdělí svou hrubou představu o provozu kavárny s tím, že finanční analytik má za úkol sestavit finanční plán v podobě provázaných finančních výkazů. Jelikož má klient pouze hrubou představu, analytikovi nezbyde, než vyrazit do terénu a některé předpoklady odhadnout doslova vlastnoručně; další předpoklady již pak analytik odhadne ze zdrojů dostupných na internetu.

Účastníci soutěže tedy mají za úkol sestavit finanční výkazy. K tomuto úkolu lze přistoupit různorodě. Pořadatelé soutěže nicméně připravili doporučený postup, jenž by účastníci měli následovat – s tím však, že kdykoliv se účastníci tzv. zaseknou, mohou místo nějakým relativně náročným způsobem odhadovaného předpokladu zvolit nějaký vlastní zjednodušující předpoklad. Cíl je totiž sestavit finanční výkazy – a až sekundárně se hodnotí, do jaké míry byl následován doporučený postup. Připodobnit to lze k pěší turistice, doporučená cesta vede po turistické trase, ale ve výsledku nevadí, když si turista výlet občas zkrátí po silnici, pokud se i tak dostane do svého cíle.

Zmíněný doporučený postup bude studentům předložen v podobě vytištěných instrukcí.

Studenti budou mít k dispozici široké možnosti nápovědy, protože cílem není nikoho trápit, ale společně se dostat do cíle, získat nové dovednosti a něco se naučit.

Mentoři

Za společnost Deloitte

Radovan Fišer
Jan Kalandra
Karolína Jelínková
Kateřina Kroupová

Za Fakultu financí a účetnictví VŠE

Barbora Rýdlová
Markéta Pláničková
Pavel Svačina
Pavel Svačina
Lucie Jahodová

Za Fakultu podnikohospodářskou VŠE

Patrik Sieber
Patrik Sieber

Patrik je přednášejícím, konsultantem a výzkumníkem při katedře strategie fakulty podnikohospodářské, VŠE. Zaměřuje se na finanční a socio-ekonomické hodnocení projektů a politik a podporu strategického rozhodování. Jeho hlavním zaměřením je racionální rozhodování a analýza finančních a společenských dopadů privátních i veřejných projektů a politik a publikuje převážně v oblasti společenské cost-benefit analýzy. V dané oblasti pracuje již přes dvacet let.

V minulosti působil například několik měsíců na Department of Land Economy, University of Cambridge (UK) coby Visiting Scholar (2006 a 2007) a vyučoval evaluačně zaměřené kurzy coby hostující pedagog na Krasnojarské Universitě (RF, 2008). Coby konsultant pomáhal klientům privátním i veřejným v oblasti hodnocení a plánování projektů a politik. Na VŠE vyučoval a vyučuje kurzy manažerských financí, hodnocení investičních projektů, strategie a společenské analýzy nákladů a přínosů.

Dotazy a kontaktní osoba

S případnými dotazy prosím kontaktujte Dr. Barboru Rýdlovou na e-mailu barbora.rydlova@vse.cz

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: