Profesní akreditace

Vzhledem k tomu, že absolventi studijních programů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze odcházejí ve značném počtu do profesí, které jsou dále regulovány nebo pro jejichž výkon je vhodné nebo přímo nezbytné vykonat další profesní zkoušky (jako jsou finanční poradci a analytici, znalci, auditoři, certifikovaní účetní, daňoví poradci, makléři apod.) usiluje vedení fakulty dlouhodobě o získání akreditací těch profesních organizací, které tyto zkoušky vykonávají a udělují na základě nich příslušné certifikáty, licence, či osvědčení.

Pro podrobné informace o možnostech a podmínkách využití profesních akreditací se obraťte na proděkanku pro zahraniční vztahy doc. Ing. Marcelu Zárybnickou Žárovou, CSc.

Výhody profesních akreditací na Fakultě financí a účetnictví:

  • Vybrané výhody pro studenty (stipendia, přístup ke studijním materiálům, slevy a úlevy apod.)
  • Absolventům FFÚ se uznávají vyjmenované zkoušky, takže je nemusí skládat po skončení studia v při  získávání profesní licence
  • Mezinárodní uznávání našich profesních akreditací
  • Rychlejší získání profesní licence
  • Úspora času a peněz na straně zaměstnavatele
  • Snazší přechod ze školy do praxe
  • Konkurenční výhoda na trhu práce

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze je držitelem akreditací od následujících profesních organizací: