Zahraniční vztahy

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze se aktivně podílí na činnosti mezinárodních organizací v oblasti zahraniční odborné spolupráce ve financích a účetnictví. Učitelé jsou zapojeni ve výkonných orgánech, účastní se seminářů a konferencí těchto organizací:

 • European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) – ve dvou jeho asociacích:
  • European Accounting Association (EAA) a
  • European Finance Association (EFA).
 • International Institute of Public Finance (IIPF).
 • Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee).

Mezinárodní profesní akreditace

Důkazem mezinárodního aspektu Fakulty financí a účetnictví ve výuce je získání mezinárodních profesních akreditací pro oblast účetnictví (ACCA a ICAEW) a oblast financí (CFA).

Fakulta je držitelem akreditace od Asociace profesních účetních ACCA na vybrané předměty vyučované na fakultě již od roku 2009. Studenti, kteří absolvují akreditované předměty, mohou získat podle zaměření svého studijního oboru jednu až pět zkoušek prvního stupně ACCA účetní kvalifikace.

Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) udělila FFÚ v roce 2017 profesní akreditaci na vybrané vyučované předměty. Výhodou akreditovaných předmětů je záruka obsahové shody a potvrzení, že uchazečům o získání titulu certifikovaného účetního institucí ICAEW jsou předměty absolvované na VŠE uznány tímto institutem bez dalších zkoušek. Maximální počet uznávaných modulů, které ICAEW akredituje je osm, šest ze základní úrovně a dva z vyšší úrovně.

 • FFÚ získala pro navazující magisterský studijní program vyučovaný v angličtině MIFA profesní certifikát u šesti studijních modulů: Accounting, Assurance, Business and Finance, Management Information, Principles of Taxation, Financial Management.
 • Bakalářský studijní program Finance a Účetnictví získal akreditaci z důvodu shody ICAEW studijního modulu Accounting s předmětem Účetnictví.

Vybrané magisterské obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a Finanční inženýrství byly přezkoumávány profesní společností CFA Institute (Chartered Financial Analyst®) za účelem ověření shody obsahu výuky oborů se standardy CFA. Po přezkoumání obsahu vybraných oborů byla fakulta začleněna do prestižního seznamu univerzit v rámci CFA Recognition Programu.

Mezinárodní studijní programy a výuka v cizím jazyce 

FFÚ nabízí od akademickém roce 2015/2016 studijní program v anglickém jazyce –  Finance and Accounting (Master in Finance and Accounting – MIFA).

Program v souladu s moderními trendy výuky zahrnuje komplexní pohled na problematiku financí a účetnictví v mezinárodním prostředí. Některé povinné předměty svým obsahem odpovídají mezinárodně uznávaným sylabům britské účetní profesní instituce ACCA (jedná se o předmět Intermediate Accounting: Generally Accepted Principles, Performance Management a Audit and Assurance). Ve třetím semestru studia mohou studenti absolvovat jeden semestr na vybraných zahraničních vysokých školách v Evropě (rozsah 30 ECTS) nebo získat praktické dovednosti v rámci nové formy programu Evropské unie Erasmus Plus (Erasmus+) „Internship“ (rozsah 30 ECTS), resp. studovat předměty ze skupiny volitelných předmětů (v rozsahu 21 – 27 ECTS) doplněné vypracováním projektu (v rozsahu 6 ECTS) a volitelnými kurzy nabízenými fakultami VŠE nebo kurzy zahraničních hostujících profesorů (v max. rozsahu 6 ECTS). Semestrálním studiem v zahraničí, „Internship“ realizovaným v Evropě nebo výběrem předmětů v rámci volitelných předmětů si studenti volí specializovanější předměty, které jim umožní konkrétnější profilaci v mezinárodním rozměru a podle jejich specifických potřeb.

Od roku 2017 program MIFA nabízí studium Double Degree, jehož podstatou je získání dvou titulů z univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce. Program MIFA vytvořil Double Degree program ve spolupráci s Univerzitou Catholique de Louvain, School of Management v Belgii. Na výběr jsou následující specializace:

o   Master en sciences de gestion à finalité spécialisée (Master in Management) nebo

o   Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée (Master in Business Engineering).

MIFA program rovněž nabízí Double Degree program ve spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg (OFUB) v Německu. Tento program nabízí studium jak v angličtine, tak i v němčině. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání dvou titulů z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce.

Double Degree program se realizuje od září 2019. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem a jedním z následujících programů na Otto- Friedrich- Universitat Bamberg:

 • Master of Business Sciences
 • Master Finance and Accounting

V pořadí třetí  Double Degree smlouva vznikla mezi studijním programem Finance and Accounting (MIFA) na straně VŠE a programem Master in Finance na straně University v Portu. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze dne 30. května 2022 podepsala smlouvu o Double Degree s Faculdade de Economia da Universidade do Porto v Portugalsku.

 Oba studijní programy budou vyučovány v angličtině. Pro studenty MIFA tento Double Degree program rozšíří nabídku kurzů ve financích jako např. Fúze a akvizice a Etika pro správu a řízení společností a pro studenty z University v Portu budou přínosem kurzy z finančního a manažerského účetnictví a výkaznictví, včetně auditingu. Nový Double Degree program bude otevřen studentům od akademického roku 2022/2023 a jeho absolventi získají dva tituly:

 • “Grau de Mestre em Finanças” (Master degree) z Porta
 • Ing. z VŠE v Praze.