Akreditační rada

Akreditační rada je poradním orgánem děkana, její členy a předsedu jmenuje a odvolává děkan. V radě má každá z kateder jednoho zástupce a předsedou je příslušný proděkan. Jednání rady se účastní i zástupce studentů a zaměstnavatelů/absolventů.

Aktuální složení Akreditační rady od 22. dubna 2022:

Č. Jméno Katedra
1. doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost předseda
2. doc. RNDr. Jarmila Radová, PhD. KBP
3. doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD. KDEP
4. Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. KFOP
5. doc. Ing. David Procházka, Ph.D. KFÚA
6. doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. KMTP
7. doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. KMÚ
8. doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. KVF

Dokumenty Akreditační rady: