Studentská tajemnice

Bc. Gabriela Horáková

Studentská tajemnice děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Místnost: NB 105
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
E-mail: StudentskyTajemnikFFU@vse.cz

Děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. jmenoval dne 9. května 2019 Bc. Gabrielu Horákovou studentskou tajemnicí. V této funkci nahradila předchozí studentskou tajemnici Ing. Martinu Dvořákovou, která zastávala tuto funkci od června 2016.

Náplň práce

  • komunikace mezi fakultou, stávajícími studenty, včetně studentských klubů, a zájemci o studium
  • poskytování odpovědí na FAQ a pomoc s řešením komplikovaných situací v souvislosti se studiem
  • správa fungování studentských spolků pod záštitou fakulty včetně finanční podpory
  • zprostředkování propagace činnosti a akcí fakulty a studentských spolků

Odpovědi na své otázky, prosím, hledejte nejprve v běžně dostupných zdrojích informací jako jsou:

Pokud nenaleznete uspokojivou odpověď ve výše uvedených zdrojích nebo u studijních referentek, neváhejte mne kontaktovat.

Studentské kluby na fakultě

Klub přátel účetnictví vznikl jako první studentský klub na FFÚ již v roce 2013. Za dobu jeho existence se jím prostřídalo přes 40 studentů fakulty.

Hlavní činností klubu je pořádání formálních i neformálních akcí pro studenty VŠE za účelem obohatit je zajímavými a užitečnými informacemi, a zároveň poznat další studenty či vyučující. Každoročně pořádá Konferenci na zajímavé téma. Podívejte se na Facebook klubu, aby vám neunikly žádné plánované akce.

Facebook Linktree
nejbližší akce
YouTube
Instagram Web

 

Klub pořádá řadu odborných přednášek a workshopů týkajících se zajímavých a aktuálních témat. Studenti mají možnost setkat se s odborníky na danou problematiku, dozví se informace z jiného úhlu pohledu, prohloubí své znalosti získané při výuce a rozšíří je o další teoretické či praktické dovednosti.

Vedle formálnějších setkání v podobě přednášek klub pořádá také setkání méně formálního charakteru mimo univerzitní půdu. Neformální akce poskytují studentům možnost poznat se se spolužáky, dalšími lidmi s podobným zájmem, sdílet vzájemně své znalosti a zkušenosti. Těchto setkání se vedle studentů účastní také vyučující katedry veřejných financí, a tak mají studenti možnost poznat vyučující mimo posluchárny.

Jsme studentský spolek založený za účelem sdružování lidí se zájmem o bankovnictví a finance zejména z oborů Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance na FFÚ VŠE.

 

Gabriela Horáková