Studentská tajemnice

Ing. Tereza Jiříková

studentská tajemnice děkana

konzultační hodiny viz InSIS
místnost NB 151 nebo MS Teams
e-mail StudentskyTajemnikFFU@vse.cz

Náplň práce

  • komunikace mezi fakultou, studenty a studentskými kluby
  • podpora a pomoc studentům v obtížných životních situacích ❤️🌈🧸
  • pomoc při komplikacích se studiem
  • správa fungování studentských spolků pod záštitou fakulty včetně finanční podpory
  • propagace činností a akcí fakulty a studentských klubů

Zdroje informací

FAQ otázky studentů, otázky uchazečů
studenti bakalářské studium, navazující magisterské studium
web fakulty studijní referentkystipendiaharmonogramy
předpisy VŠE studijní a zkušební řád, stipendijní řád, disciplinární řád
předpisy FFÚ vnitřní předpisy, opatření děkana
další odkazy oddělení zahraničních styků VŠE v Praze

Studentské kluby na fakultě

Klub přátel účetnictví vznikl jako první studentský klub na FFÚ již v roce 2013. Za dobu jeho existence se jím prostřídalo přes 60 studentů fakulty. Hlavní činností klubu je pořádání formálních i neformálních akcí pro studenty VŠE za účelem obohatit je zajímavými a užitečnými informacemi, a zároveň poznat další studenty či vyučující. Každoročně pořádá Konferenci na zajímavé téma. Podívejte se na Facebook klubu, aby vám neunikly žádné plánované akce.

Facebook YouTube
Instagram Web

Klub pořádá řadu odborných přednášek a workshopů týkajících se zajímavých a aktuálních témat. Studenti mají možnost setkat se s odborníky na danou problematiku, dozví se informace z jiného úhlu pohledu, prohloubí své znalosti získané při výuce a rozšíří je o další teoretické či praktické dovednosti.

Vedle formálnějších setkání v podobě přednášek klub pořádá také méně formální setkání mimo univerzitní půdu. Neformální akce poskytují studentům možnost poznat se se spolužáky, dalšími lidmi s podobným zájmem, sdílet vzájemně své znalosti a zkušenosti. Těchto setkání se vedle studentů účastní také vyučující katedry veřejných financí, a tak mají studenti možnost poznat vyučující mimo posluchárny.

Od roku 2021 klub natáčí také vlastní podcast s osobnostmi v oblasti daní.

Jsme studentský spolek založený za účelem sdružování lidí se zájmem o bankovnictví a finance zejména z programů Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance na FFÚ VŠE.

V případě dalších otázek nebo zájmu o spolupráci s kluby můžete kontaktovat studentskou tajemnici.

Studentská tajemnice