Rada absolventů a partnerů

Rada absolventů a partnerů (RAP) je poradním orgánem děkana fakulty, přičemž členové jsou vybráni děkanem z řad absolventů a partnerů VŠE. Posláním RAP je bližší propojení FFÚ s praxí a řešení dlouhodobých vnějších faktorů ovlivňujících trh práce v oblasti financí a účetnictví.

Členové RAP

Ing. Tomáš Nidetzký

Ing. Tomáš Nidetzký

Národní rozvojová banka, absolvent VŠE

Ing. Petr Holeček

Ing. Petr Holeček

Česká spořitelna, absolvent VŠE

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.

Komerční banka, absolvent VŠE

Ing. Petr Koblic

Ing. Petr Koblic

Burza cenných papírů Praha, FESE, absolvent VŠE

Ing. Petr Vácha, Ph.D., FCCA

Ing. Petr Vácha, Ph.D., FCCA

EY, absolvent VŠE

Ing. Marek Jindra, Ph.D., CFA

Ing. Marek Jindra, Ph.D., CFA

EY, absolvent VŠE

Ing. Petra Pospíšilová

Ing. Petra Pospíšilová

Komora daňových poradců ČR, absolventka VŠE

Mgr. Ing. Petr Toman

Mgr. Ing. Petr Toman

KPMG, absolvent VŠE

Ing. Jan Bastin, Ph.D.

Ing. Jan Bastin, Ph.D.

Moneta Money Bank, absolvent VŠE

Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Nejvyšší kontrolní úřad, absolvent VŠE