Zahraniční stáže

Během studia lze vyjet na různé odborné stáže. Během ZS 2023/2024 dojde k rozšíření možností stáží v zahraničí.

Zahraniční stáže se realizují ve třetím semestru navazujícího magisterského studia v programu „Finance and Accounting“ MIFA, který je vyučován v angličtině.