Zahraniční stáže

Zahraniční stáže se realizují ve třetím semestru navazujícího magisterského studia v programu „Finance and Accounting“ MIFA, který je vyučován v angličtině.