Zahraniční stáže

Během studia lze vyjet na různé odborné stáže. V navazujícím magisterském studiu lze ve všech studijních programech vyjet na zahraniční odbornou stáž v rozsahu nejméně tří týdnů (za 6 kreditů). Studenti získají praktické dovednosti v renomovaných firmách či veřejných a neziskových institucích v zahraničí. Stáž zlepší také vaše soft skills (např. prezentace či týmová práce) a jazykové dovednosti.

Formulář pro výjezd a závěrečnou zprávu

Výhody zahraniční stáže

Na co je nutné pamatovat

  • nutnost samostatné komunikace s organizací poskytující stáž
  • nutnost mít sjednané zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
  • administrativní náročnost procesu v případě podpory z programu Erasmus+

Stáže v rámci programu MIFA

Zahraniční stáže se realizují také ve třetím semestru navazujícího magisterského studia v programu „Finance and Accounting“ MIFA, který je vyučován v angličtině.