Stipendijní komise

Stipendijní komise rozhoduje o přiznávání stipendií studentům bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze (SŘ) a Vyhláškou děkana Fakulty financí a účetnictví  č. 1/2010 o poskytování stipendií (stipendijní vyhláška).

Aktuální složení Stipendijní komise:

Č. Jméno
1. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (předsedkyně komise)
2. Ing. Jana Nováková
3. doc. Ing.Leoš Vítek, Ph.D.
4. doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.