Stipendijní komise

Stipendijní komise rozhoduje o přiznávání stipendií studentům bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze (SŘ) a Vyhláškou děkana Fakulty financí a účetnictví  č. 1/2010 o poskytování stipendií (stipendijní vyhláška).

Aktuální složení Stipendijní komise:

Č. Jméno
1. doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (předseda komise)
2. Ing. Anna Suková (tajemnice fakulty)
3. Mgr. Lucie Horáčková, MBA (studijní referentka)
4. Ing. Tereza Jiříková (studentská tajemnice)