Stipendijní komise

Stipendijní komise se v souladu s opatřením děkana o poskytování stipendií vyjadřuje zejména k přiznávání:

  • prospěchového stipendia,
  • mimořádného stipendia,
  • stipendia na podporu studia v zahraničí.

Aktuální složení Stipendijní komise:

Č. Jméno Funkce
1. doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (předseda) proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
2. Ing. Jana Víchová tajemnice fakulty
3. Mgr. Lucie Horáčková, MBA studijní referentka
4. Ing. Tereza Jiříková studentská tajemnice