Studijní programy doktorského studia

Ke studiu v některém ze dvou programů může být přijat každý, kdo dosáhl magisterského stupně vzdělání a splnil podmínky přijímacího řízení.
Studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze je čtyřleté v prezenční nebo pětileté v kombinované formě, zakončené státní zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává třetí stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „doktor“, ve zkratce Ph.D. za jménem.

Program Teorie ekonomického vzdělávání zatím není otevřen – probíhá akreditační řízení.