Fakultní vědecké časopisy a WP

Fakulta dlouhodobě vydává a finančně podporuje následující vědecké recenzované časopisy, které byly od počátku vedeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Všechny příspěvky podléhají double blind review, celý obsah jednotlivých čísel je volně ke stažení, celý recenzní a publikační proces je pro autory zdarma. Zároveň od r. 2019 vydává Working Papers (FFA WP).

  • Český finanční a účetní časopis je vydáván s čtvrtletní periodicitou v českém jazyce.  Hlavním cílem časopisu je seznámení české a slovenské odborné veřejnosti s aktuálním výzkumem v oblasti financí a účetnictví v Česku i v zahraničí.
  • European Financial and Accounting Journal  je vydáván s čtvrtletní periodicitou v anglickém jazyce. časopis je indexován v různých mezinárodních databázích, také v ERIH+. Hlavním cílem časopisu je seznámení mezinárodní odborné veřejnosti s aktuálním výzkumem v oblasti financí a účetnictví Evropě.
  • Časopis Oceňování je vydáván ve spolupráci  s Institutem oceňování majetku. VŠE. Hlavním cílem časopisu je seznámení české a slovenské odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku.
  • FFA Working papers jsou recenzovanou řadou vydávanou elektronicky v anglickém jazyce. FFA WP jsou určeny zejména akademickým pracovníkům a doktorandům VŠE a zaměřují se na všechny oblasti financí a účetnictví.