1FG | Finanční inženýrství

Garant:

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví


Charakteristika vedlejší specializace:

Vedlejší specializace Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí finančních disciplín s matematickými, výpočetními a statistickými metodami. To umožňuje porozumět moderním finančně matematickým modelům používaným ve finančních institucích a aplikovat je na měření a řízení rizik, oceňování derivátů či řízení portfolia. Absolventi budou mít znalosti a dovednosti, se kterými se mohou uplatnit na pozicích manažerů rizik či portfoliových manažerů, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo se strukturovanými produkty v různých finančních institucích.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů FFÚ hlavní specializace Finanční inženýrství.

Kapacita na semestr: Neomezena


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1BP426

Finanční deriváty I

3

2

1BP404

nebo

1BP414

a zároveň

1BP438

Kapitálové trhy II (nelze pro obory BP, FI)

 

Teorie a praxe dluhopisů

 

Stochastické modelování

6

4

3

2

3

2

1BP454

Computational Finance

5

3

1BP450

Credit Risk Management and Modeling

4

2

 

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu otázku. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Garant vedlejší specializace doc. Málek představil svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jeho vystoupení.