1FG | Finanční inženýrství

Garant:
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Specializace propojuje znalosti finančních disciplín s matematickými, výpočetními a statistickými metodami. Porozumíte moderním finančně matematickým modelům používaným ve finančních institucích a budete je umět aplikovat na měření a řízení rizik, oceňování derivátů či řízení portfolia. Uplatníte se na pozicích manažerů rizik či portfoliových manažerů, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo v různých finančních institucích.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1BP426 Finanční deriváty I (anglicky) 3 2/0
1BP454 Výpočetní finance (anglicky) 5 2/1
1BP450 Řízení a modelování kreditních rizik (anglicky) 4 2/0
1BP404

nebo

1BP414
1BP438

Kapitálové trhy II (nelze pro N-BP, N-FI)

nebo

Teorie a praxe dluhopisů
Stochastické modelování ve financích

6

 

3
3

4/0

 

0/2
2/0

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu otázku. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.