Registrace a zápis VS

Registrace a zápis do vedlejších specializací probíhá každý semestr. Dostupné jsou pro studenty, kteří jsou zapsáni do navazujícího magisterského studia a dosud nemají VS zapsánu. Zaregistrovat si mohou jen ty VS, které nejsou zakázány pro daný studijní program (na FFÚ dle opatření děkana o plnění studijních povinností).

Etapy registrace VS

Postupovat můžete dle návodu níže na stránce. Výběr VS je třeba dobře uvážit, jelikož změna po zahájení studia VS je obtížně proveditelná.

V automatizovaném zápisu jsou přiděleny VS studentům dle priorit při registraci. Pravidla pro zápis jsou shodná jako pravidla pro zápis předmětů (prioritu mají studenti s vyšším počtem získaných kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů). Studenti jsou zapisováni do naplnění kapacity VS. V praxi na FFÚ nejsou vedlejší specializace přeplněny, tj. všichni zájemci se na zvolené VS dostanou.

Nebyl-li student z kapacitních důvodů zapsán do VS s nejvyšší prioritou, systém postoupí k dalším VS dle priorit. Pokud studentovi není přidělena žádná VS automaticky, může se do VS s volnou kapacitou zapsat přímo během ručních zápisů.

Registrace a zápis předmětů z VS

Po skončení ručních zápisů jsou VS zaevidovány do studijního plánu studentů. Můžete si tak registrovat předměty z VS ještě před ukončením standardního období registrací předmětů – zápis předmětů z VS funguje shodně s předměty studijního programu.