Double Degree

FFÚ nabízí pro své studenty, kteří studují navazující magisterský program v angličtině „Finance and Accounting“ (MIFA)  3 Double Degree programy:

1. Double Degree program ve spolupráci s Université Catholique de Louvain, School of Management v Belgii. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání dvou titulů z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce.

Double Degree program se realizuje od září 2017. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem a jedním z následujících programů na Louvain School of Management:

  • Master en sciences de gestion à finalité spécialisée (Master in Management) nebo
  • Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée (Master in Business Engineering).

2. Double Degree program ve spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg (OFUB) v Německu. Tento program nabízí studium jak v angličtine, tak i v němčině. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání dvou titulů z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce.

Double Degree program se realizuje od září 2019. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem a jedním z následujících programů na Otto- Friedrich- Universitat Bamberg:

  • Master of Business Sciences
  • Master Finance and Accounting

3. Double Degree smlouva vznikla mezi studijním programem Finance and Accounting (MIFA) na straně VŠE a programem Master in Finance na straně University v Portu. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze dne 30. května 2022 podepsala smlouvu o Double Degree s Faculdade de Economia da Universidade do Porto v Portugalsku.

 Oba studijní programy budou vyučovány v angličtině. Pro studenty MIFA tento Double Degree program rozšíří nabídku kurzů ve financích jako např. Fúze a akvizice a Etika pro správu a řízení společností a pro studenty z University v Portu budou přínosem kurzy z finančního a manažerského účetnictví a výkaznictví, včetně auditingu. Nový Double Degree program bude otevřen studentům od akademického roku 2022/2023 a jeho absolventi získají dva tituly:

  • “Grau de Mestre em Finanças” (Master degree) z Porta
  • Ing. z VŠE v Praze.