Double Degree

FFÚ nabízí pro své studenty, kteří studují navazující magisteerský program v angličtině „Finance and Accounting“ (MIFA) Double Degree program ve spolupráci s Univerzité Catholique de Louvain, School of Management v Belgii. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání dvou titulů z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce.

Double Degree program se realizuje od září 2017. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem a jedním z následujících programů na Louvain School of Management:

  • Master en sciences de gestion à finalité spécialisée (Master in Management) nebo
  • Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée (Master in Business Engineering).