1DB | Daně v podnikání

Garant:
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

katedra veřejných financí

Získejte informace o zdanění v České republice i mezinárodním kontextu. Seznámíte se s fungováním nejvýznamnějších daní v České republice a s daňovou politikou. Najdete inspirace pro optimalizaci zdanění. Specializace je vhodná pro budoucí podnikatele, manažery a další odborníky v oblasti financí a účetnictví. Doporučujeme studium rozdělit do dvou semestrů – v prvním odstudujte povinné předměty, ve druhém vhodně zvolte volitelné předměty.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1VF527 Přímé daně 6 2/2
1VF525 Nepřímé daně 6 2/2
1VF518 Daňová politika 6 2/2

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Gabča si vybrala vedlejší specializaci 1DB – zjisti, proč si zvolila právě Daně v podnikání!

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1 otázku. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.