1DB | Daně v podnikání

Garant:

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

katedra veřejných financí


Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří se zajímají o zdanění nejenom v České republice, ale i v mezinárodním kontextu. Zájemci se seznámí s fungováním nejvýznamnějších daní v České republice a s daňovou politikou. V rámci vyučovaných předmětů studenti najdou inspirace pro optimalizaci zdanění. Naučí se prostě myslet na daně v rámci svého (nejen) ekonomického rozhodování, dokud je čas. Vedlejší specializace je vhodná pro budoucí podnikatele, manažery a další specialisty v oblasti financí a účetnictví. Pravidelně pořádáme akce a setkání pro naše studenty a snažíme se tak posílit jejich sociální vazby, které jistě využijí i po ukončení studia v rámci své odborné kariéry. Studenti se mohou rovněž zapojit do aktivit Klubu daňařů, který sdružuje aktivní studenty naší hlavní a vedlejší specializace. Naše aktivity je možné sledovat i na Facebooku.

Studentům doporučujeme rozložit studium vedlejší specializace na dva semestry. V prvním absolvovat povinné předměty a na základě jejich znalostí si pak s přehledem zvolit volitelné předměty.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů FFÚ hlavní specializace Zdanění a daňová politika.

Kapacita na semestr: Neomezena


Požadavky na absolvování:

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1VF525

Nepřímé daně

6

4

1VF527

Přímé daně

6

4

1VF518

Daňová politika

6

4

 

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS.

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 1 otázku. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Další informace o vedlejší specializaci můžete najít na:

  • Webové stránky katedry veřejných financí kvf.vse.cz
  • Facebook katedry veřejných financí a oboru Zdanění a daňová politika
  • Klub daňařů na Facebooku

Garantka vedlejší specializace prof. Vančurová představila svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jejího vystoupení.