Složení vědecké rady

Toto je složení vědecké rady jmenované děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze po schválení Akademickým senátem fakulty na funkční období od 1.4.2018 do 31.3.2022 (v abecedním pořadí v členění na interní a externí členy Vědecké rady).

Interní členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (23 členů)

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

vedoucí katedry měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

katedra manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

katedra manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

předseda vědecké rady
děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prorektor pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

katedra finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

katedra veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom, Generali CEE Holding

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

hlavní ekonom společnosti Fondee, a.s.
katedra hospodářské a sociální politiky
Národohospodářská fakulta VŠE v Praze

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

vedoucí katedry veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

proděkan pro výzkum a doktorské studium
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

vedoucí katedry manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.

proděkanka pro zahraniční vztahy
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Externí členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (15 členů)

prof. Ing. Dana Dluhošová

prof. Ing. Dana Dluhošová

zástupce vedoucího katedry financí, ekonomka a vysokoškolská pedagožka
VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

senior partner
BDO Audit

 Ing. Otakar Hora, CSc.

Ing. Otakar Hora, CSc.

předseda výboru pro audit a člen dozorčí rady
ČEZ

Ing. Zdeněk Hrdlička

Ing. Zdeněk Hrdlička

ředitel odboru strategie daňové politiky
Ministerstva financí

Ing. Miloslav Kala

Ing. Miloslav Kala

prezident
Nejvyšší kontrolní úřad

Ing. Petr Kříž, FCCA

Ing. Petr Kříž, FCCA

Financial Services Partner, Czech Regulatory & Policy Leader
PricewaterhouseCoopers

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

člen prezídia
Rada pro veřejný dohled nad auditem

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka
Mendelova univerzita v Brně

Ing. Pavel Racocha

Ing. Pavel Racocha

výkonný ředitel a předseda představenstva
KB Penzijní společnosti

Ing. Jiří Rusnok

Ing. Jiří Rusnok

guvernér České národní banky

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu

prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.

prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.

vedoucí katedry účtovníctva a auditorstva
Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislavě 

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

profesor
Vysoká škola finanční a správní

Ing. Petr Zahradník, MSc.

Ing. Petr Zahradník, MSc.

ekonom České spořitelny a poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

rektor
Vysoká škola ekonomie a managementu