Bezpečí studentů a psychologická podpora

Bezpečí studentů 👩🏻‍🤝‍👨🏼👨🏻‍🤝‍👨🏼👩🏻‍🤝‍👩🏼

Fakulta netoleruje jakékoli formy nerespektujícího chování a jednání. Sexuální obtěžování, ale i jakékoli další neetické, neuctivé, nerespektující a rušící chování a jednání je zakázáno vnitřním předpisem – Etický kodex FFÚ. Ten se vztahuje na všechny členy akademické obce FFÚ a je vynutitelný.

Pokud kterýkoli člen akademické obce pociťuje, že dochází k porušení Etického kodexu (což zahrnuje sexuální obtěžování, ale i jakékoli další nevhodné chování dle zákona č. 198/2009 Sb.,  antidiskriminační zákon), může se obrátit  osobně či elektronicky na proděkana pro studium či děkana. Podání dotčených osob zejména v oblasti diskriminace budou řešena maximálně diskrétně. Celoškolní pravidla jsou uvedena zde a fakulta se jimi řídí: lze se obrátit na interního kontrolora VŠE a řešit podnět či stížnost celoškolně mimo fakultu. Tento postup lze využít zejména v případě, pokud by měl člen akademické obce pocit, že podání podnětu není na fakultě odpovídajícím způsobem řešeno (z jakéhokoliv důvodu).

Pokud se chcete obrátit s podáním přímo na vedení fakulty FFÚ, zašlete ho školním emailem proděkanovi pro studium, nebo proděkana navštivte; všechna podání tohoto druhou jsou velmi pečlivě prošetřována.

Pokud by došlo k jakékoli formě nevhodného chování, je třeba si uvědomit, že vaše pocity jsou v pořádku, máte na ně právo a že není chyba, že je máte. Případ, který se Vás týká, můžete (ale nemusíte) ohlásit, nebo si o něm může promluvit a poradit se. K dispozici je  Akademická psychologická poradna VŠE, studentská tajemnice FFÚ, ale také např. Modrá linka, Persefona a další.

Fakulta chce být bezpečným místem pro všechny členy akademické obce!

Psychologická podpora a kamarádi  ❤️

Studium na kterékoliv vysoké škole přináší mnoho radosti, úspěchů a nových přátel. Mnohdy je ale i náročné a před studenty staví nové výzvy, problémy a tlak, což se může podepsat na psychickém stavu některých studentů. Ať už studenti mají psychické problémy spojené se studiem nebo osobní problémy, které studium ovlivňují, VŠE se snaží studentům maximálně pomáhat a poskytovat potřebnou podporu a pomoc.

Akademická psychologická poradna

Na Vysoké škole ekonomické v Praze působí Akademická psychologická poradna (APP), která je součástí Akademického centra VŠE. Ta poskytuje poradenské služby studentům a případně absolventům VŠE v Praze, a to bezúplatně. Základní formou činnosti APP na VŠE je individuální psychologické poradenství. Je zaměřené na studenty, doktorandy a pracovníky, kteří se ocitli v nesnadné situaci, potřebují lépe zvládat studijní či pracovní zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti.

V nabídce APP jsou i skupinové programy, zaměřené na zvládání zátěže spojené s vysokoškolským studiem. APP také pořádá pravidelné workshopy. Mezi pracovníky APP patří zkušení psychologové, mnohdy provozující také svou soukromou praxi mimo školu. Poradci APP se řídí Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských poraden.

APP poskytuje poradenské služby i pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, tj. s postižením pohybovým, zrakovým, sluchovým, s chronickými onemocněními nebo se specifickými poruchami učení, řeči nebo ADHD.

Odborná zařízení poskytující psychologickou pomoc

APP zveřejňuje seznam zařízení a institucí, která poskytují odbornou psychologickou pomoc ve všech směrech, od linek důvěry, přes LGBTQ+ tématiku, až po profesionální psychoterapii. Lze využít i další možnosti podpory, např:

  • Nevypusť duši – nezisková organizace zabývající se workshopy a osvětou související s tématy duševního zdraví
  • Nepanikař – aplikace, online poradna, nabídka workshopů
  • Narovinu – projekt vytvořený za podpory strukturálních fondů EU o destigmatizaci psychických onemocnění a duševním zdraví
  • Opatruj se – odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví, informace o testování, duševním zdraví, prevenci i léčbě
  • Psychoportál – souhrnné informace o poskytovatelích služeb psychologické i psychiatrické pomoci

Studentské kluby na FFÚ

Studijní zátěž se vždy zvládá lépe, pokud ji máte s kým sdílet. Studentské kluby na fakultě jsou důležitým místem pro neformální setkávání studentů. Studentské kluby pořádají pravidelné akce, během kterých se seznámíte se spolužáky a odpočinete si od studia v klidné a přátelské atmosféře.