Proděkan pro výzkum a doktorské studium

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

proděkan pro výzkum a doktorské studium

Místnost: NB 141
Telefon: (+420) 224 095 xxx
E-mail: jiri.witzany@vse.cz

Vzdělání

 • 2016 Vysoká škola ekonomická v Praze, profesor v oboru Finance (prof.)
 • 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze, habilitace v oboru Finance (doc.)
 • 1994 Pennsylvania State University (USA), doktor v oboru Matematika (Ph.D.)
 • 1989 Univerzita Karlova, doktor v oboru Matematika (RNDr.)

Zaměstnání

 • 1997 – 2006 Ředitel oddělení tržního a kreditního rizika v Komerční bance (Société General)
 • 1998 – 2010 Zastupitel hlavního města Prahy, místopředseda komise pro finance a další
 • 2007 – dosud Konzultant a řídící partner společnosti Quantitative Consulting, která se zaměřuje na modelování rizika a datovou analýzu projektů pro banky a další finanční instituce

Pedagogická činnost

 • 2007 – dosud Profesor, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, garant navazujícího magisterského programu Finanční inženýrství, garant kurzů Mezinárodní finanční trhy (v angličtině), Finanční deriváty I a II (v angličtině), Řízení a modelování kreditních rizik (v angličtině)
 • 2007 – dosud Profesor, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, garant předmětů Finanční deriváty I a II
 • 1994 – 1996 Odborný asistent, University of California (USA), výuka kurzů Introductory Calculus a Advanced Calculus, Linear Algebra, Complex Analysis, Combinatorics, Discrete Algebra
 • 1991 – 1994 Výuka v rámci PhD. studia, Pennsylvania State University, výuka kurzů Calculus and Vector Analysis, Introductory Calculus, Differential Equations
 • 1990 – 2000 Odborný asistent, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, výuka kurzů Teorie množin, Matematická logika, Axiom determinace a deskriptivní teorie množin, Matematická analýza I a II

Vědecko-výzkumná činnost

 • Zaměření výzkumu: Matematické modelování, finanční ekonometrie, finanční trhy, kreditní rizika, tržní rizika, finanční deriváty
 • 2022 – 2024 GAČR – Modelování struktury a dynamiky cen energií, komodit a alternativních aktiv, hlavní řešitel
 • 2017 – 2021 GAČR – Inovativní přístupy k řízení kreditních rizik, hlavní řešitel
 • 2012 – 2018 GAČR Excelence – Dynamické modely v ekonomii, šéf pracovní skupiny
 • 2015 – 2017 GAČR – Modelování kreditního rizika pro finanční a komoditní investiční portfolia
 • 2009 – 2011 GAČR – Tržní riziko a finanční deriváty, hlavní řešitel
 • 2009 – 2011 GAČR – Problematika korelace v řízení tržního rizika
 • 2006 – 2008 GAČR – Kreditní riziko a kreditní deriváty

Členství v odborných radách a komisích

 • 2014 – dosud Člen redakční rady časopisu Politická ekonomie
 • 2007 – dosud Člen oborové rady doktorského studia, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 2012 – dosud Člen oborové rady doktorského studia, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Recenzent časopisů Prague Economic Papers, Czech Journal of Economics and Finance, Journal of Credit Risk, European Journal of Operational Research, Journal of Derivatives, Risk, Journal of Economics, Journal of the Operational Research Society a další

Zahraniční stáže a konference

 • Odborný asistent, University of Los Angeles, USA
 • Visiting professor, University of Regensburg, Germany
 • Mezinárodní konference: USA, Austrálie, Spojené království, Kypr, Jihoafrická republika, Španělsko, Itálie, Taiwan, Hongkong

Shrnutí publikační činnosti

 • 23 Jimp a JSc článků, 4 knihy, 34 Jost (recenzované časopisy, sborníky, kapitoly), 82 WoS citací (h-index 6 na základě všech WoS citací), 442 Google Scholar citací (h-index 11)
Proděkan pro výzkum a doktorské studium