Vedení fakulty

Petr Musílek

děkan fakulty

Leoš Vítek

proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Marcela Zárybnická Žárová

proděkanka pro zahraniční vztahy

Jiří Witzany

proděkan pro výzkum a doktorské studium

Ladislav Mejzlík

proděkan pro rozvoj

Anna Suková

tajemnice fakulty

Darina Kubová

asistentka děkana a PR fakulty

Gabriela Horáková

studentská tajemnice děkana