1OC | Oceňování podniku a jeho majetku

Garant:

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

katedra financí a oceňování podniku


Charakteristika vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace poskytne studentům možnost získat znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti si zároveň prohloubí znalosti z oblasti marketingu, účetnictví, podnikových financí a dalších podnikohospodářských disciplín. Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kursů, které pořádá Institut oceňování majetku při VŠE pro zájemce o činnost znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek pro získání vázané živnosti odhadce pro oceňování podniku a pro získání certifikátu odhadce podniku v oboru oceňování podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut oceňování majetku při VŠE. Absolventi této specializace budou mít tedy nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které je možno později uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Kapacita na semestr: 70 studentů


Povinné předměty 21 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1FP403

Oceňování nemovitostí

6

4

1FP405

Oceňování podniku I

6

4

1FP412

Oceňování podniku II

6

4

1FP413

Praktika z oceňování podniku

3

2

 

Volitelné předměty – 9 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS.

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Zkouška probíhá ústní formou. Student si losuje dvě otázky, ústně pak zodpovídá i další doplňkové otázky včetně dílčích příkladů. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Vedlejší specializace představila v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim,  Dr. Pláničková, připravili jsme pro Vás záznam jejího vystoupení.