1OC | Oceňování podniku a jeho majetku

Garant:
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

katedra financí a oceňování podniku

Získejte znalosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Prohloubíte své dovednosti v oblastech marketingu, účetnictví a podnikových financí. Vzdělání tohoto typu patří mezi podmínky získání živnosti odhadce pro oceňování podniku a certifikátu odhadce podniku, který vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut oceňování majetku VŠE. Uplatnění najdete jako podnikový ekonom, v investičním bankovnictví nebo v samostatné profesi znalců a odhadců majetku.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 21 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1FP403 Oceňování nemovitostí 6 4/0
1FP405 Oceňování podniku I 6 2/2
1FP412 Oceňování podniku II 6 2/2
1FP413 Praktika z oceňování podniku 3 0/2

Volitelné předměty – 9 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Tomáš si vybral vedlejší specializaci 1OC – zjisti, proč si zvolil právě Oceňování podniku a jeho majetku!

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Zkouška probíhá ústní formou. Student si losuje dvě otázky, ústně pak zodpovídá i další doplňkové otázky včetně dílčích příkladů. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.