Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Důležité termíny (začátek studia od září 2022)

25. 1. 2022 Den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví pro zájemce o studium
30. 4. 2022 Uzávěrka přihlašování
22. 6. 2022 Přijímací zkouška formou testu z ekonomie a testu z odborného předmětu
19. 9. 2022 Začátek výuky zimního semestru akademického roku 2022/2023

Přijímací zkoušky a začátek studia

V případě dotazů týkajících se organizace přijímacího řízení kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do navazujícího magisterského studia paní Simonu Korousovou: