Interní grantová soutěž

Doktorandi spolu s akademickými pracovníky se mohou přihlásit do Interní grantové soutěže VŠE. Hlavním cílem těchto grantů je podpořit výzkumné aktivity doktorandů, proto projekty nejsou primárně zaměřeny na podporu výzkumu akademických pracovníků. V případě získání grantu získají řešitelé na dva nebo tři roky prostředky na řešení předloženého výzkumného projektu. Na konci každého roku předkládají Grantové radě fakulty k projednání zprávu o řešení projektu.

Na fakultě se každoročně realizuje cca 15-20 projektů s celkovými náklady více jak 3 mil. Kč. Aktuální zásady interní grantové soutěže jsou zde.  Interní pokyny pro řešitele z FFÚ jsou zde.