Interní grantová soutěž

Doktorandi spolu s akademickými pracovníky se mohou přihlásit do Interní grantové soutěže VŠE. Hlavním cílem těchto grantů je podpořit výzkumné aktivity doktorandů, proto projekty nejsou primárně zaměřeny na podporu výzkumu akademických pracovníků. V případě získání grantu získají řešitelé na dva nebo tři roky prostředky na řešení předloženého výzkumného projektu. Na konci každého roku předkládají Grantové radě fakulty k projednání zprávu o řešení projektu.

Na fakultě se každoročně realizuje cca 15-20 projektů s celkovými náklady více jak 3 mil. Kč. Aktuální zásady interní grantové soutěže jsou zde.  Interní pokyny pro řešitele z FFÚ: publikační plán a vyhodnocení splnění publikačního plánu. S návrhem projektu je nutno odevzdat Kartu projektu IGS.

Po ukončení projektu řešitel osobně předkládá Grantové radě fakulty všechny publikační výstupy vzniklé v projektu (vydané i dosud posuzované či rozpracované) a zároveň prezentuje výsledky projektu (vzorová prezentace a vzorový seznam publikací k projektu IGS).

 

Termíny pro nové kolo IGS 2019+

  • Uzávěrka nových přihlášek a průběžná zpráva víceletých projektů: FFÚ 17. 12. 2019 12:00 (kontrola před uzavřením systému 18. 12. 2018)
  • Závěrečná zpráva pro ukončené projekty: FFÚ 18. 1. 2019 do 12:00 (kontrola před uzavřením systému 20. 1. 2019)