Proděkanka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.

proděkanka pro zahraniční vztahy

Místnost: NB 143
Telefon: (+420) 224 095 119
E-mail: zarova@vse.cz

Vzdělání

 • 2006 – dosud – docentka
 • 2004 – Certifikát ACCA pro IAS/IFRS
 • 1991 – CSc. Doktorandské studium na VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví
 • 1985 – Všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny
 • 1983 – Ing. VŠE Praha, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace a kontrola

Zaměstnání

 • 2015 – dosud – Akademická ředitelka magisterského programu Finance and Accounting (MIFA)
 • 2014 – 2022 – statutární zástupce děkana Fakulty finance a účetnictví
 • 2009 – dosud – proděkanka pro zahraniční vztahy
 • 2006 – 2009 – poradkyně děkana Fakulty finance a účetnictví
 • 2006 – dosud – docentka
 • 2002 – 2006 – odborná asistentka VŠE Praha, na katedře Finančního účetnictví a auditingu
 • 2001 – 2002 – členka výboru pro implementaci protikorupčních konvencí při OECD
 • 2000 – 2003 – projektová manažerka programů Phare pro oblast účetnictví a auditu realizovaných na Ministerstvu financí ČR
 • 2000 – 2002 – negociátorka ČR pro oblast účetnictví a auditu pro EU
 • 2000 – 2002 – zástupkyně ředitele odboru účetnictví na Ministerstvu financí ČR
 • 1992 – 1998 – hlavní účetní v TEMPUS projektu podporující vysoké školství v oboru ekonomie v ČR a spolupráci mezi evropskými universitami financované z projektu Phare
 • 1983 – 2000 – odborná asistentka VŠE Praha, na katedře Finančního účetnictví a auditingu

Pedagogické a odborné zaměření

 • Pedagogická i vědecká činnost je zaměřena především na proces harmonizace finančního účetnictví a regulace finančního účetnictví a výkaznictví v Evropě; garantuje předmět magisterského navazujícího studia „Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví“. Přednáší anglickou účetní terminologii, je garantem předmětů „Accounting“ a „Fundamentals in Accounting“. Je garantkou magisterského programu „Finance and Accounting“, který je vyučován v angličtině.
 • Školitelka účetní terminologie pro členy GD Translation in European Union a české sekce překladatelů v Evropském Parlamentu.
 • 2019 – dosud – externí examinátorka PhD studentů v Brunel University London – Velká Británie;
 • 2014 – dosud – reprezentantka Fakulty financí a účetnictví pro profesní účetní asociaci ICAEW k akreditaci odborných předmětů účetnictví a auditingu;
 • 2011 – dosud – garantka a přednášející kurzu “Finanční účetnictví” MBA – “Master Management et Administration des Entreprises IFTG” na VŠE v Praze;
 • 2010 – 2012 – řešitelka výzkumného projektu Grantové agentury ČR „Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze“ (registrační číslo P403/10/1982);
 • 2010, 2012, 2013 – hostující profesorka na Université Lyon 3 – IAE Lyon a Campus Querétaro, Mexico;
 • 2009 – dosud – garant akreditací odborných předmětů vyučovaných Fakultou financí a účetnictví uznávaných profesní účetní asociací ACCA;
 • 2009 – 2017 – garantka a přednášející kurzu Evropské finanční účetnictví a IFRS” v Letní škole VŠE v Praze organizované pro studenty University of Austin, Texas na každoroční bázi;
 • 2006 – dosud – školitelka PhD studentů na FFÚ VŠE v Praze.

Členství ve vědeckých radách, odborných společnostech a komisích

 • 2011 – 2017 – národní reprezentant ČR v Radě Evropské účetní asociace (EAA);
 • 2011 – dosud – členka Redakční rady vědeckého časopisu Ekonomie a Informace vydávaného Fakultou Ekonomických Informací, Ekonomická Univerzita v Bratislavě.
 • 2009 – dosud – členka Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze;
 • 2005 – dosud – členka Asociace mezinárodních účetních (Association of International Accountants);
 • 2005 – 2010 – členka výboru pro řízení Výročních členských konferencí pořádaných Evropskou účetní asociací EAA (EAA Management Committee);
 • 2003 – 2004 – jmenovaná koordinátorka a členka vědeckého výboru na jednoleté období zabezpečující výroční konferenci Evropské účetní asociace (EAA), která se konala 31. 3. – 4. 4. 2004 v Praze;
 • 2002 – dosud – členka Národní účetní rady za VŠE Praha;
 • 2000 – 2009 – členka redakční rady časopisu Právní zpravodaj vydávaný měsíčně nakladatelstvím C. H. BECK Praha;
 • 2000 – 2004 – členka redakční rady pro schvalování překladů účetních standardů vydávaných Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC/IASB) pověřená Ministerstvem financí;
 • 2000 – 2002 – členka metodického výboru účetnictví při Komoře auditorů ČR;
 • 2000 – 2002 – tajemnice poradního orgánu ministra financí Komise pro otázky účetnictví a dalšího rozvoje auditu;
 • 1998 – dosud – členka Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting Association);
 • 1998 – 2005 – členka komise pro harmonizaci účetnictví při Komoře auditorů ČR.

Zahraniční stáže

 • 2014 – učitelská mobilita Erasmus + v Brunel University London – Velká Británie;
 • 2013 – hostující profesor Campus Querétaro, Mexiko;
 • 2012 – hostující profesor Campus Querétaro, Mexiko;
 • 2010 – hostující profesor Université Jean Moulin Lyon 3, I.A.E. de Lyon, Francie;
 • 1996 – měsíční studijní pobyt na universitě v Rotterdamu „Erasmus University, Rotterdam“ s cílem koordinace výukového programu „Mezinárodní účetnictví“;
 • 1996 – měsíční studijní pobyt na universitě v Miláně „Universita Commerciale Bocconi, Milano“;
 • 1992 – dvouměsíční studijní pobyt na Universitě ve Stirlingu (UK);
 • 1991 – 1997 – krátkodobé pobyty v rámci spolupráce s Buckinghamshire College of Higher Education v Londýně (UK) jako vedoucí učitel pro účetnictví DMS kursu v rámci programu Tempus;
 • 1991 – 1992 – dvouměsíční studijní pobyt na Buckinghamshire College of Higher Education v Londýně (UK);
 • 1990 – nominace Evropskou asociací účetních na konsorcium účetních doktorandů v Kalifornii, USA měsíční studijní pobyt v USA.

Výběr publikací

 • Accounting proficiency of graduates from the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie [online]. Skalica, 07.09.2021 – 09.09.2021. Skalica : Vydavateľstvo Ekonóm, 2021, s. 159–163. ISBN 978-80-225-4847-2.
 • Have Graduates from the Faculty of Finance and Accounting Professional Adequacy in Accounting? In: Digitalization in Finance and Accounting – 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic [online]. Praha, 24.05.2019. Switzerland: Springer International Publishing, 2021, s. 351–360. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-030-55276-3. eISBN 978-3-030-55277-0. eISSN 2198-7254. ISSN 2198-7246. DOI: 10.1007/978-3-030-55277-0_31.
 • Praktické používání interpretace I-24 Události po rozvahovém dni. (I -24 Events after the Reporting Period – Using in Practice – Interpretation of the Czech National Accounting Board) Auditor. 2019, roč. 26, č. 4, s. 15–18. ISSN 1210-9096.
 • Different Approaches in Business Information Disclosures in European Annual Reports. In: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting – 18th Annual Conference on Finance and Accounting[online]. Praha, 26.05.2017. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 281–289. ISBN 978-3-319-68761-2. eISBN Žárová, Marcela. DOI: 1007/978-3-319-68762-9_30.
 • Financial Reporting and Management in Central and Eastern Europe. Prague. Nakladatelství Oeconomica, 2017
 • European Financial Reporting and Reporting Differences in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 109 s. ISBN 978-80-245-1937-1.
 • Financial Reporting in the Czech Republic. Prague. Nakladatelství Oeconomica, 2011
Proděkanka pro zahraniční vztahy