1PE | Peněžní ekonomie a bankovnictví

Garanti: 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

katedra měnové teorie a politiky


Charakteristika vedlejší specializace

Specializace umožňuje studentům získat obdobné znalosti a dovednosti, jaké získají studenti hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Absolvent vedlejší specializace důkladně rozumí finančním nástrojům v podmínkách globálního finančního trhu, dokáže vyhodnotit jejich výnosnost i rizika s nimi spojená a samostatně zvládá jejich praktické využití při finančním investování a zajištění. Orientuje se ve složitém systému současné finanční regulace, rozumí logice měnově politických zásahů a dokáže vyhodnotit jejich dopad na finanční instituce i na měnový vývoj. S využitím analytických nástrojů je schopen vysvětlit chování finančních trhů a na základě znalosti oceňovacích metod identifikovat výhodné investiční příležitosti.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v bankách a pojišťovnách, mezinárodních finančních institucích, investičních a penzijních společnostech a v dalších institucích kapitálového trhu, v neposlední řadě i v centrální bance nebo v orgánech regulujících finanční trh. Rozsáhlé finanční znalosti jsou pro ně významnou konkurenční výhodou, i pokud se ucházejí o práci v poradenských a auditorských firmách nebo v oblasti podnikatelského sektoru.

Některé volitelné předměty vedlejší specializace jsou vyučovány v angličtině.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Kapacita na semestr: maximálně 50


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1BP403

Bankovnictví II

6

4

1BP404

Kapitálové trhy II

6

4

1MT400
nebo
1MT461

Mezinárodní monetární ekonomie
nebo
Mezinárodní finanční management

6

4

 

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS.

Souborná zkouška

Souborná zkouška probíhá formou obhajoby seminární práce.  Student zpracuje písemnou práci na stanovenou problematiku v rozsahu přibližne 10 stran. Písemnou práci musí student odevzdat nejpozději týden před konáním ústní části souborné zkoušky. Ústní část obsahuje prezentaci zpracované problematiky a odbornou rozpravu. Více informací na stránkách katedry. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Garant vedlejší specializace prof. Musílek představil vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jeho vystoupení.