1VFU | Vzdělávání ve financích a účetnictví

Garant:
doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

katedra didaktiky ekonomických předmětů

Získejte předpoklady pro výkon funkce manažera či lektora v oblastech podnikového vzdělávání se zaměřením na finance a účetnictví. Naučíte se sestavit vzdělávací program pro dospělé dle aktuálně požadovaných kritérií, provádět manažerské funkce (plánování, organizování, motivování, vedení a kontrola kurzů). Získáte kompetence pro transformaci ekonomických poznatků do vzdělávacího obsahu kurzů. Naučíte se také efektivně využívat prezentační a komunikační dovednosti, moderní výukové metody i pomůcky.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 24 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1DP418 Psychodidaktika 6 4/0
1DP419 Pedagogika 6 4/0
1DP501 Didaktika ekonomiky 3 2/0
1DP502 Didaktika účetnictví 3 2/0
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 6 2/2

Volitelné předměty – 6 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Eliška si vybrala vedlejší specializaci 1VFU – zjisti, proč si zvolila právě Vzdělávání ve financích a účetnictví!

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Více informací na webu katedry. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.