1VFU | Vzdělávání ve financích a účetnictví

Garant:

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

katedra didaktiky ekonomických předmětů


Charakteristika vedlejší specializace:

Specializace umožní získat předpoklady pro výkon kvalifikovaného odborníka (manažera či lektora) v oblastech podnikového vzdělávání se zaměřením na finance a účetnictví. Posluchači budou schopni sestavit vzdělávací program pro dospělé tak, aby vyhovoval současným požadovaným kritériím, budou schopni provádět manažerské funkce, tj. plánování, organizování, motivování, vedení a kontrolu výukových a tréninkových vzdělávacích kurzů.  Studenti získají kompetence pro transformaci ekonomických poznatků do vzdělávacího obsahu kurzů. Pro lektorskou činnost se naučí také efektivně využívat prezentační a komunikační dovednosti, moderní výukové metody i pomůcky.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.

Kapacita na semestr: neomezena


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 24 kreditů:

Ident Název předmětu ECTS hodin týdně

1DP418

Pedagogická psychologie

6

4

1DP419

Pedagogika

6

4

1DP501

Didaktika ekonomiky

3

2

1DP502

Didaktika účetnictví

3

2

1DP505

Didaktika ekonomických předmětů

6

4

Volitelné předměty – min. 6 kreditů:

Ident Název předmětu ECTS hodin týdně

1DP503

Didaktické praktikum

3

2

1DP520

Didaktika fiktivní firmy

3

2

1DP521

Didaktika výukových předmětů Junior Achievement

3

2

1DP522

Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání

6

4

1DP523

Moderní koncepce v didaktice účetnictví – případové studie

3

2

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializace

6

4

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci. Více informací zde.

Garantka vedlejší specializace Dr. Králová představila svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jejího vystoupení.