1UC | Účetnictví

Garant:

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu


Charakteristika vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace je navázat na základní znalosti studentů z oblasti účetnictví a prohloubit je ve specializovaných kurzech. V rámci povinných předmětů nabídne vedlejší specializace vhled do Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i do účetnictví podle české právní úpravy (kurz 1FU407), seznámí se s problematikou sestavení a interpretace konsolidované účetní závěrky (1FU471) a se zachycením dopadů akvizic a fúzí v účetnictví (1FU427). Nevynecháme ani vazbu účetnictví a daní (1FU408). Povinné předměty dají absolventům dobrou průpravu k práci v oblasti účetnictví a financí ve velkých firmách, které užívají IFRS, ale i ve středních a malých podnicích, ke zřízení vlastní poradenské či účetní firmy, znalosti jsou samozřejmě užitečné i při ve vlastním podnikání v jiném oboru. Schopnost interpretace účetních výkazů a jejich je vysoce ceněna v praxi, i pokud uchazeč nebude pracovat přímo v oblasti účetnictví a výstupy z účetnictví. Všechny povinné předměty jsou šité na míru studentům vedlejší specializace a vyžadují pouze zvládnutí základů účetnictví v rámci kurzu v bakalářském studiu.

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1FU407

Finanční účetnictví pro VS

6

4

1FU408 Daně v účetnictví ČR II 6 4
1FU471 Konsolidovaná účetní závěrka v praxi 3 2
1FU472 Spojování podniků v účetnictví 3 2

Předmět 1FU471 je vyučován v letním semestru, předmět 1FU472 je vyučován v zimním semestru.

Volitelné předměty – 12 kreditů

V rámci volitelných předmětů lze například zvolit:

 • 1FU400 Základní aspekty US GAAP (3 ECTS)
 • 1FU403 Využití ICT ve finančním účetnictví (6 ECTS)
 • 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví (3 ECTS)
 • 1FU491 Financial reporting under IFRS and U.S.GAAP – Case Studies (3 ECTS)
 • 1FU454 Účetnictví cenných papírů (3 ECTS)
 • 1FU455 Účetnictví pojišťoven (3 ECTS)
 • 1FU572 Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů (3 ECTS)
 • 1FU475 Účetnictví veřejného sektoru: koncepční východiska a standardizace (3 ECTS)
 • 1FU505 Auditing (6 ECTS)
 • 1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci – pokud máte zájem o oblast manažerského účetnictví, doporučujeme nejprve absolvovat tento předmět  (6 ECTS)
 • 1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví (6 ECTS)
 • 1MU493 Performance management (6 ECTS)
 • 1MU409 Controlling v nevládních neziskových organizacích (3 ECTS)
 • 1MU506 Manažerské řídicí systémy (3 ECTS)
 • 1MU400 Manažerské účetnictví s využitím nástrojů Business Intelligence (6 ECTS)
 • 1MU406 Bankovní controlling (3 ECTS)
 • 1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování (6 ECTS)
 • 1FP424 Finanční řízení koncernu (6 ECTS)
 • 1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí (3 ECTS)

 

 

Také lze zvolit kombinaci předmětů z různých oborů (kateder) v návaznosti na konkrétní oblast zájmu:

 • 1FU400 Základní aspekty US GAAP (3 ECTS)
 • 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví (3 ECTS)
 • 1FU491 Financial reporting under IFRS and U.S.GAAP – Case Studies (3 ECTS)
 • 1FU403 Využití ICT ve finančním účetnictví (6 ECTS)
 • 1MU400 Manažerské účetnictví s využitím nástrojů Business Intelligence (6 ECTS)
 • 1FP424 Finanční řízení koncernu (6  ECTS)
 • 1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí Bankovní controlling
 • 1FU454 Účetnictví cenných papírů (3  ECTS)
 • 1FU572 Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů (3  ECTS)
 • 1FU455 Účetnictví pojišťoven (3  ECTS)
 • 1MU406 Bankovní controlling (3  ECTS)
 • 1FU475 Účetnictví veřejného sektoru: koncepční východiska a standardizace (3  ECTS)
 • 1MU409 Controlling v nevládních neziskových organizacích (3  ECTS)

Volitelné předměty je třeba volit podle aktuální nabídky v InSIS.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: Neomezena

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 2 otázky. Podmínkou pro skládání souborné  zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Garantka vedlejší specializace doc. Dvořáková představila svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jejího vystoupení.