1UC | Účetnictví

Garant:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu

Získejte vhled do Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i do účetnictví podle české právní úpravy. Naučíte se sestavit a interpretovat konsolidovanou účetní závěrku a znalosti dopadů akvizic a fúzí v účetnictví. Nedílnou součástí je také propojení účetnictví a daní. Uplatníte se nejen ve velkých firmách užívajících IFRS, ale také ve středních a malých podnicích. Získáte znalosti k založení vlastní poradenské či účetní firmy. Povinné předměty vyžadují základy účetnictví z předchozího studia.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1FU407 Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci 6 2/2
1FU408 Daně v účetnictví ČR II 6 2/2
1FU471 Konsolidovaná účetní závěrka v praxi 3 2/0
1FU472 Spojování podniků v účetnictví 3 2/0

Předmět 1FU471 je vyučován v letním semestru, předmět 1FU472 je vyučován v zimním semestru.

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Markéta, Michal a Kristýna si vybrali vedlejší specializaci 1UC – zjisti, proč si zvolili právě Účetnictví!

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 2 otázky. Podmínkou pro skládání souborné  zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.