Disciplinární komise

Aktuální složení disciplinární komise tak, jak jej na návrh děkana FFÚ schválil na svém 99. zasedání AS FFÚ dne 8. dubna 2022 (DK do 30. 4. 2024):

Č. Jméno Katedra (studijní obor)
1. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (předsedkyně) KVF
2. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. KFÚA
3. doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D. KFOP
4. Ing. Lukáš Hulínský student doktorského studijního programu Finance
5. Bc. Jana Kocourková studentka navazujícího magisterského programu Zdanění a daňová politika
6. Bc. Erik Nikerle student navazujícího magisterského programu Finanční inženýrství