Disciplinární komise

Aktuální složení Disciplinární komise (do 30. 4. 2026)

Schváleno na 108. zasedání AS FFÚ dne 19. dubna 2024 na návrh děkana FFÚ.

Č. Jméno Katedra / Studijní program
1. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (předsedkyně) KVF
2. doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D. KFOP
3. Ing. Michal Šindelář, Ph.D. KFÚA
4. Ing. Martin Husák D-UC
5. Bc. Jana Kocourková N-DP
6. Kryštof Vondruška B-UC