Disciplinární komise

Aktuální složení disciplinární komise:

Č. Jméno Katedra
1. prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. předsedkyně
2. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
3. Ing. Jan Molín, Ph.D.
4. Ing. Lucia Kábelová studentka doktorského studia oboru Finance
5. Ing. Martin Dvořák student doktorského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
6. Bc. Martin Husák student navazujícího magisterského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku