Disciplinární komise

Aktuální složení disciplinární komise:

Č. Jméno Katedra (studijní obor)
1. prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (předsedkyně) KMÚ
2. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
3. Ing. Jan Molín, Ph.D. zástupce vedoucího KFÚA
4. Ing. Lucia Kábelová studentka doktorského studia oboru Finance
5. Bc. Ludvík Miška student navazujícího magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
6. Bc. Martin Husák student navazujícího magisterského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku