Disciplinární komise

Aktuální složení Disciplinární komise (do 30. 4. 2024):

Schváleno na 99. zasedání AS FFÚ dne 8. dubna 2022 na návrh děkana FFÚ.

Č. Jméno Katedra / Studijní program
1. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (předsedkyně) KVF
2. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. KFÚA
3. doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D. KFOP
4. Ing. Lukáš Hulínský doktorský studijní program Finance
5. Bc. Jana Kocourková navazující magisterský program Zdanění a daňová politika
6. Bc. Erik Nikerle navazující magisterský program Finanční inženýrství