Akademický senát (Fakultní senátní deska)

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE (AS FFÚ VŠE) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE.

Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má celkem 15 členů, z čehož jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Kontaktní e-maily Akademického senátu FFÚ VŠE:

Pozvánka na zasedání:

  • Aktuální 85. zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat dne 10. 6. 2019 od 16:00 na místnosti č. 104 nb. Program:
    1. Rozpočet FFÚ VŠE.
    2. Výroční zpráva FFÚ VŠE včetně zprávy o hospodaření FFÚ VŠE.
    3. Volební řád AS FFÚ VŠE.
    4. Různé.

Předsednictvo Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze

Petr Marek

Petr Marek

předseda senátu

Bohumil Král

Bohumil Král

místopředseda senátu

Seznam všech členů Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze

Č. Jméno a příjmení Volební obvod Členství od Členství do
1. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. CFVO 11.5.2018 10.5.2021
2. prof. Ing. Petr Marek, CSc. CFVO 11.5.2018 10.5.2021
3. Ing. Jan Molín, Ph.D. CFVO 27.5.2017 26.5.2020
4. prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. KVO KBP 11.5.2018 10.5.2021
5. prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. KVO KDEP 11.5.2018 10.5.2021
6. doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. KVO KFOP 11.5.2018 10.5.2021
7. Ing. Václav Černý, Ph.D. KVO KFÚA 11.5.2018 10.5.2021
8. prof. Ing. Bohumil Král, CSc. KVO KMÚ 11.5.2018 10.5.2021
9. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. KVO KMTP 24.11.2017 23.11.2020
10. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. KVO KVF 11.5.2018 10.5.2021
11. Ing. Eva Gajdošová SVO 11.10.2016 10.10.2019
11. Tereza Jiříková SVO 28.9.2019 27.9.2022
12. Ing. Lucie Kábelová SVO 1.10.2018 29.10.2019
13. Ing. Vojtěch Menzl, MSc SVO 23.2.2019 22.2.2022
14. Bc. Ludvík Miška SVO 11.10.2016 10.10.2019

 

Zvolení náhradníci členů AS FFÚ VŠE v Praze

  • Ing. Pavel Svačina, Ph.D. v KVO KFOP (za doc. JUDr. Ing. Milana Hrdého, Ph.D. )

 

Přehled volebních obvodů do Akademického senátu FFÚ VŠE

Zkratka Volební obvod
CFVO celofakultní volební obvod akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE
KVO KBP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
KVO KDEP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE
KVO KFOP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře financí a oceňování podniku FFÚ VŠE
KVO KFÚA katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
KVO KMÚ katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře manažerského účetnictví FFÚ VŠE
KVO KMTP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
KVO KVFP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře veřejných financí FFÚ VŠE
SVO volební obvod studentů zapsaných na FFÚ VŠE