Akademický senát (Fakultní senátní deska)

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE (AS FFÚ VŠE) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE.

Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má celkem 15 členů, z čehož jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Kontaktní e-maily Akademického senátu FFÚ VŠE:

Pozvánka na zasedání:

  • Aktuální 90. zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat dne 5. 2. 2021 od 14:00 online. Program:
    1. Návrh akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání ve financích a účetnictví, akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a akademicky zaměřeného doktorského studijního programu Teorie ekonomického vzdělávání.
    2. Různé.
  • Poznámka: Jednání AS FFÚ VŠE jsou v souladu se zákonem veřejná. Zájemci z řad veřejnosti, kteří mají zájem o účast na zasedání, nechť zašlou na e-mailovou adresu předsednictva před začátkem zasedání žádost o přístupový kód k týmu v MS Teams. Tento kód jim bude obratem zaslán e-mailem.

Předsednictvo Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze

Petr Marek

Petr Marek

předseda senátu

Bohumil Král

Bohumil Král

místopředseda senátu za akademické pracovníky

Tereza Jiříková

Tereza Jiříková

místopředsedkyně senátu za studenty

Seznam všech členů Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze

Č. Jméno a příjmení Volební obvod Členství od Členství do
1. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. CFVO 11.5.2018 10.5.2021
2. prof. Ing. Petr Marek, CSc. CFVO 11.5.2018 10.5.2021
3. Ing. Jan Molín, Ph.D. CFVO 27.10.2020 10.5.2021
4. prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. KVO KBP 11.5.2018 10.5.2021
5. prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. KVO KDEP 11.5.2018 10.5.2021
6. doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. KVO KFOP 11.5.2018 10.5.2021
7. Ing. Václav Černý, Ph.D. KVO KFÚA 11.5.2018 10.5.2021
8. prof. Ing. Bohumil Král, CSc. KVO KMÚ 11.5.2018 10.5.2021
9. doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. KVO KMTP 24.11.2017 20.3.2021
10. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. KVO KVF 11.5.2018 10.5.2021
11. Bc. Tereza Jiříková SVO 28.9.2019 27.9.2022
12. Bc. Daniel Kolek SVO 30.10.2019 29.10.2022
13. Ing. Oto Křivanec SVO 11.10.2019 10.10.2022
14. Jan Lauterkranz SVO 11.10.2019 10.10.2022
15. Ing. Vojtěch Menzl, MSc SVO 23.2.2019 22.2.2022

 

Zvolení náhradníci členů AS FFÚ VŠE v Praze

  • Ing. Pavel Svačina, Ph.D. v KVO KFOP (za doc. JUDr. Ing. Milana Hrdého, Ph.D.)
  • Sebastian Janek, Bc. Lenka Hajšmanová, Bc. Ludvík Miška, Karolína Šimůnková, Ing. et Ing. Petr Heršálek a Ing. et Ing. Jáchym Lukeš v SVO (za Terezu Jiříkovou, Ing. Oto Křivance a Jana Lauterkranze)

 

Přehled volebních obvodů do Akademického senátu FFÚ VŠE

Zkratka Volební obvod
CFVO celofakultní volební obvod akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE
KVO KBP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
KVO KDEP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE
KVO KFOP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře financí a oceňování podniku FFÚ VŠE
KVO KFÚA katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
KVO KMÚ katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře manažerského účetnictví FFÚ VŠE
KVO KMTP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
KVO KVFP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře veřejných financí FFÚ VŠE
SVO volební obvod studentů zapsaných na FFÚ VŠE