Akademický senát fakulty

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE (AS FFÚ VŠE) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE.

Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má celkem 15 členů, z čehož jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Kontaktní e-maily Akademického senátu FFÚ VŠE:

Termín ustavujícího zasedání AS FFÚ VŠE je pátek 24. května 2024 od 10 hodin v místnosti NB 104. 
Program zasedání:
  1. Volba předsedy/předsedkyně AS FFÚ
  2. Volba místopředsedy/místopředsedkyně AF FFÚ (za studenty)
  3. Volba místopředsedy/místopředsedkyně AS FFÚ (za akademické pracovníky)

Předsednictvo Akademického senátu FFÚ VŠE

Savina Finardi

Savina Finardi

předsedkyně senátu

Jan Molín

Jan Molín

místopředseda senátu za akademické pracovníky

Tereza Jiříková

Tereza Jiříková

místopředsedkyně senátu za studenty

Seznam všech členů Akademického senátu FFÚ VŠE

Č. Jméno a příjmení Volební obvod Členství od Členství do
1. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. CFVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
2. Ing. Savina Finardi, Ph.D. CFVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
3. Ing. Jan Molín, Ph.D. CFVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
4. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. KVO KBP 11. 5. 2024 10. 5. 2027
5. prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. KVO KDEP 11. 5. 2024 10. 5. 2027
6. Ing. Markéta Pláničková, Ph.D. KVO KFOP 11. 5. 2024 10. 5. 2027
7. Ing. Libor  Vašek, Ph.D. KVO KFÚA 11. 5. 2024 10. 5. 2027
8. doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. KVO KMÚ 11. 5. 2024 10. 5. 2027
9. doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. KVO KMTP 11. 5. 2024 10. 5. 2027
10. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. KVO KVF 11. 5. 2024 10. 5. 2027
11. Bc. Jan Borovička SVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
12. Ing. Tereza Jiříková SVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
13. Ing. Jan Lauterkranz SVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
14. Michal Nespala SVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027
15. Kryštof Vondruška SVO 11. 5. 2024 10. 5. 2027

Foto ze zasedání AS FFÚ VŠE, březen 2023

Zvolení náhradníci členů AS FFÚ VŠE v Praze

  • 1. Milan Hrdý, 2. František Poborský (CFVO)
  • 1. Jiří Strobach (SVO)

 

Přehled volebních obvodů do Akademického senátu FFÚ VŠE

Zkratka Volební obvod
CFVO celofakultní volební obvod akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE
KVO KBP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
KVO KDEP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE
KVO KFOP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře financí a oceňování podniku FFÚ VŠE
KVO KFÚA katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
KVO KMÚ katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře manažerského účetnictví FFÚ VŠE
KVO KMTP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
KVO KVF katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře veřejných financí FFÚ VŠE
SVO volební obvod studentů zapsaných na FFÚ VŠE