Akademický senát

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (AS FFÚ VŠE) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má celkem 15 členů, z čehož jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Kontaktní e-maily Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze :

Pozvánka na zasedání:

  • Aktuální 81. zasedání AS FFÚ VŠE se koná dne 7. června od 14:30 hodin

Předsednictvo Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze

Petr Marek

Petr Marek

předseda senátu

Bohumil Král

Bohumil Král

místopředseda senátu

Martina Dvořáková

Martina Dvořáková

místopředsedkyně senátu

Seznam všech členů Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze

Č. Jméno a příjmení Volební obvod Mandát od Mandát do
1. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Celofakultní 11.5.2018 10.5.2021
2. prof. Ing. Petr Marek, CSc. Celofakultní 11.5.2018 10.5.2021
3. Ing. Jan Molín, Ph.D. Celofakultní 27.5.2017 26.5.2020
4. prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. KBP 11.5.2018 10.5.2021
5. prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. KDEP 11.5.2018 10.5.2021
6. doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. KFOP 11.5.2018 10.5.2021
7. Ing. Václav Černý, Ph.D. KFÚA 11.5.2018 10.5.2021
8. prof. Ing. Bohumil Král, CSc. KMÚ 11.5.2018 10.5.2021
9. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. KMTP 24.11.2017 23.11.2020
10. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. KVF 11.5.2018 10.5.2021
11. Bc. Martina Dvořáková Studenti 11.10.2016 10.10.2019
12. Ing. Eva Gajdošová Studenti 11.10.2016 10.10.2019
13. Ing. et Ing. Petr Heršálek Studenti 12.10.2017 11.10.2020
14. Ing. Lucie Kábelová Studenti 1.10.2018 29.10.2019
15. Bc. Ludvík Miška Studenti 11.10.2016 10.10.2019

 

Zvolení náhradníci členů AS FFÚ VŠE v Praze

  • Ing. Pavel Svačina, Ph.D. (za doc. JUDr. Ing. Milana Hrdého, Ph.D. )