Akademický senát fakulty

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE (AS FFÚ VŠE) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE.

Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má celkem 15 členů, z čehož jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Kontaktní e-maily Akademického senátu FFÚ VŠE:

Termín dalšího zasedání 19. dubna 2024 od 9 hodin v NB 104. 
Program zasedání:
1. Podmínky přijímajícího řízení na FFÚ VŠE na akademický rok 2024/2025

Předsednictvo Akademického senátu FFÚ VŠE

Savina Finardi

Savina Finardi

předsedkyně senátu

Václav Černý

Václav Černý

místopředseda senátu za akademické pracovníky

Tereza Jiříková

Tereza Jiříková

místopředsedkyně senátu za studenty

Seznam všech členů Akademického senátu FFÚ VŠE

Č. Jméno a příjmení Volební obvod Členství od Členství do
1. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. CFVO 11.5.2021 10.5.2024
2. Ing. Savina Finardi, Ph.D. CFVO 11.5.2021 10.5.2024
3. Ing. Jan Molín, Ph.D. CFVO 11.5.2021 10.5.2024
4. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. KVO KBP 1.5.2022 10.5.2024
5. prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. KVO KDEP 11.5.2021 10.5.2024
6. Ing. Markéta Pláničková, Ph.D. KVO KFOP 11.5.2021 10.5.2024
7. Ing. Václav Černý, Ph.D. KVO KFÚA 11.5.2021 10.5.2024
8. doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. KVO KMÚ 11.5.2021 10.5.2024
9. doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. KVO KMTP 11.5.2021 10.5.2024
10. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. KVO KVF 11.5.2021 10.5.2024
11. Bc. Jan Borovička SVO 1.10.2022 10.5.2024
12. Bc. Eliška Hubáčková SVO 13.10.2022 10.5.2024
13. Ing. Tereza Jiříková SVO 1.11.2022 10.5.2024
14. Bc. Jana Kocourková SVO 18.3.2023 10.5.2024
15. Bc. Karolína Šimůnková SVO 13.10.2022 10.5.2024

Foto ze zasedání AS FFÚ VŠE, 2023

Zvolení náhradníci členů AS FFÚ VŠE v Praze

  • 1. prof. Ing. Petr Marek, CSc., 2. Ing. František Poborský, Ph.D. v CFVO (za prof. Ing. Evu Ducháčkovou, CSc., Ing. Savinu Finardi, Ph.D. a Ing. Jana Molína, Ph.D.)
  • 1. prof. Ing. Petr Marek, CSc. v KVO KFOP (za Ing. Markétu Pláničkovou, Ph.D.)
  • 1. Jana Kocourková (za Ing. Veroniku Staňkovou)

 

Přehled volebních obvodů do Akademického senátu FFÚ VŠE

Zkratka Volební obvod
CFVO celofakultní volební obvod akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE
KVO KBP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
KVO KDEP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE
KVO KFOP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře financí a oceňování podniku FFÚ VŠE
KVO KFÚA katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
KVO KMÚ katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře manažerského účetnictví FFÚ VŠE
KVO KMTP katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
KVO KVF katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Katedře veřejných financí FFÚ VŠE
SVO volební obvod studentů zapsaných na FFÚ VŠE