Základní informace

Součástí většiny navazujících magisterských programů je vedlejší specializace, která rozšiřuje specializované zaměření studijního programu a zvyšuje možnosti uplatnění na pracovním trhu. Všechny vedlejší specializace jsou nabízeny v rozsahu 30 kreditů.

Vedlejší specializace na FFÚ

1AU | Auditing 1CO | Manažerské účetnictví 1DB | Daně v podnikání
1FG | Finanční inženýrství 1MF | Mezinárodní finance a byznys 1OC | Oceňování podniku a jeho majetku
1PE | Peněžní ekonomie a bankovnictví 1UC | Účetnictví 1VFU | Vzdělávání ve financích a účetnictví

Představení vedlejších specializací

Podívejte se na video, ve kterém vám student FFÚ a proděkan pro studium představí jednotlivé specializace!

Garanti představují své specializace podrobněji ve videích u jednotlivých specializací.

Hodnocení kvality vyučujících vedlejší specializace (anketa pro absolventy 1 rok po promoci)

FFÚ má dlouhodobě nejvyšší hodnocení kvality vyučujících (90 % = výborná nebo chvalitebná)

Nepovolené kombinace

Studenti FFÚ nemohou zvolit vedlejší specializace, které se překrývají s jejich studijním programem. Nepovolené kombinace jsou stanoveny opatřením děkana o plnění studijních povinností.