Oborová rada

Oborová rada je zřízena dle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů školy a fakulty. Fakulta má společnou oborovou radu pro obory/programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ (pro českou i anglickou verzi těchto programů). Mezi hlavní úkoly oborové rady patří rozvoj a změny doktorských studijních programů a hodnocení kvality doktorských studijních programů. Oborová rada jedná nejméně jedenkrát ročně. Členy oborové rady jmenuje děkan po projednání ve vědecké radě fakulty. Předsedu jmenuje děkan z garantů doktorských programů.

Jednání oborové rady:

 

Složení oborové rady pro obory/programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“

Jméno a příjmení Funkce a pracoviště
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. v důchodu, dříve katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE v Praze
Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D. ředitelka odboru makroobezřetnostních analýz, ČNB
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. katedra manažerského účetnictví FFÚ VŠE
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE
prof. Ing. Petr Marek, CSc. katedra financí a oceňování podniku FFÚ VŠE
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. děkan FFÚ VŠE, katedra finančního účetnictví a auditingu
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prorektor pro vědu a výzkum VŠE, katedra bankovnictví a pojišťovnictví
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. katedra veřejných financí FFÚ VŠE
doc. Ing. David Procházka, Ph.D. předseda (7/2021-6/2025), garant programu Účetnictví a finanční řízení podniku FFÚ VŠE
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. místopředseda, garant programu Finance FFÚ VŠE, katedra měnové teorie a politiky
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. vedoucí katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU Bratislava
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. proděkan pro výzkum a doktorské studium FFÚ VŠE, katedra veřejných financí
prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr. katedra financí Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava