Oborová rada

Oborová rada je zřízena dle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů školy. Fakulta má dvě oborové rady: společnou oborovou radu pro programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ (pro českou i anglickou verzi těchto programů) a druhou oborovou radu pro český program „Teorie vyučování ekonomických předmětů“. Mezi hlavní úkoly oborové rady patří rozvoj a změny doktorských studijních programů a hodnocení kvality doktorských studijních programů. Oborové rady jednají nejméně jedenkrát ročně.

Poslední jednání oborových rad:

2019/2020: OR TVEP (12.09.2020)

2019/2020: OR Finance a ÚFŘP (25.06.2020)

 

Složení oborové rady pro programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“

Č. Jméno a příjmení Funkce a pracoviště
1 doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. dříve katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE v Praze
2 doc. Ing. David Procházka, Ph.D. místopředseda – garant programu Účetnictví a finanční řízení podniku FFÚ VŠE v Praze
3 prof. Ing. Bohumil Král, CSc. katedra manažerského účetnictví FFÚ VŠE v Praze
4 prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
5 prof. Ing. Martin Mandel, CSc. katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE v Praze
6 prof. Ing. Petr Marek, CSc. katedra financí a oceňování podniku FFÚ VŠE v Praze
7 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. děkan FFÚ VŠE v Praze
8 prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prorektor pro vědu a výzkum VŠE v Praze
9 prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. katedra veřejných financí FFÚ VŠE v Praze
10 prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. předseda – garant programu Finance FFÚ VŠE v Praze
11 prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. vedoucí katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU Bratislava
12 doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. proděkan pro výzkum a doktorské studium FFÚ VŠE v Praze
13 prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr. děkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava
14 Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D. ředitelka odboru makroobezřetnostních analýz – ČNB
15 Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Složení oborové rady pro program „Teorie vyučování ekonomických předmětů“

Č. Jméno a příjmení Funkce a pracoviště
1 prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. dříve katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
2 prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. katedra chemie a didaktiky chemie Pedagogická fakulta UK v Praze
3 doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
4 doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. dříve katedra románských jazyků FMV FFÚ VŠE v Praze
5 prof. Ing. Bohumil Král, CSc. předseda – garant programu Teorie vyučování ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
6 doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
7 prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
8 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. katedra manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE v Praze
9 prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. katedra mikroekonomie FPH VŠE v Praze
10 prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. prorektor pro koncepci studia UK v Praze
11 doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
12 doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. katedra veřejných financí FFÚ VŠE v Praze
13 prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
14 prof. Ing. Rudolf Šlosár, Ph.D. katedra pedagogiky Národohospodářská fakulta EU Bratislava
15 doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. katedra manažerského účetnictví FFÚ VŠE v Praze

Životopisy C-I pro externí členy OR pro programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ jsou k dispozici zde.