Konference

Akademické (výzkumné) konference jsou pořádané obvykle univerzitami nebo mezinárodními (národními) odbornými asociacemi. Množství konferencí je nepřeberné, nejprestižnější jsou kongresy nebo konference např. European Economic Association (EEA) či American Economic Association (AEA). V Česku zastřešuje ekonomický obor Česká společnost ekonomická a její bienální konference.

Celosvětově lze konference vyhledávat pomocí různých platforem (1, 2, 3, 4, 5, 6). Financování účasti na konferenci je obvykle podmíněno aktivní účastí, tj. prezentací příspěvku a jeho zveřejněním ve sborníku příspěvků (nebo sborníku abstraktů), v proceedings. V akademické komunitě se předpokládá, že pokud je sborník z konference zařazen (naindexován) do databáze Web of Science WOS (tj. je na seznamu tzv. Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities CPCI-SSH) nebo Scopus, měla by být garantována přiměřená kvalita jeho příspěvků a recenzního procesu. Příspěvek ve sborníku zařazeném do WoS/Scopus není to samé jako článek v časopise zařazeném do WoS/Scopus.

Při výběru konference je třeba se vyhnout tzv. predátorským nebo falešným konferencím. Tyto „konference“ často sdružují několik „konferencí“ ve stejném místě a čase, tematicky jsou velmi roztříštěné (protože se snaží maximalizovat počet přijatých a zejména zaplacených příspěvků), doba mezi odesláním příspěvku a jeho posouzením je velmi krátká (několik málo týdnů) a recenzní řízení je formální (neprobíhá skutečná recenze kvality příspěvku). Tyto „konference“ také často probíhají v exotických resp. turisticky atraktivních místech (tzv. kongresová turistika). Charakteristické pro predátorské konference je spamování nabídkami na účast. Dalším znakem predátorských konferencí je, že nejsou organizovány zavedenými a respektovanými univerzitami nebo asociacemi. Seznam potenciálně problematických konferencí je zde, nicméně není vyčerpávající a u každé konference musí zájemce např. podle výše uvedených kritérií posoudit, zda je konference kvalitní. K tomu jistě dopomůže Seznam kvalitních a zavedených vědeckých konferencí v oborech FFÚ.

Případné opravy a podněty na zařazení dalších konferencí posílejte referentce pro výzkum a doktorské studium na adresu referentkads_ffu@vse.cz.

 

 Pravidelné akce (spolu)pořádané FFÚ

 

Jednorázové akce (spolu)pořádané FFÚ