Vedlejší specializace navazujícího magisterského studia

Součástí magisterského programu je studium vedlejší specializace.

Vedlejší specializace je cestou k rozšíření úzce specializovaného oboru daného hlavní specializací a zvýšit možnosti uplatnění na pracovním trhu. Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou (3 ECTS kredity). Student získává prostřednictvím vedlejší specializace kvalifikaci v dalším oboru. Všechny vedlejší specializace jsou nabízeny ve standardním rozsahu 30 ECTS kreditů.

Prezentace vedlejších specializací

Správná volba vedlejší specializace je nejdůležitějším rozhodnutím v rámci navazujícího magisterského studia. Aby měli studenti pro svoje rozhodování dostatek informací, organizuje fakulte pravidelně na konci listopadu prezentaci vedlejších specializací fakulty. Prezentace vedlejších spacializací fakulkty konala online 30. 11. 2021byla vysílána prostřednictvím YouTube, můžete si ji prohlédnout ze záznamu (adresa live streamu: https://youtu.be/ovAXVl6Id2Q).

Garanti vedlejších specializací seznámili posluchače s obsahem a cíli jednotlivých vedlejších specializací. Byly zodpovězeny dotazy položené studenty prostřednictvím Slido. Pokud byste měli k vedlejším specializacím jakékoliv další dotazy, neváhejte kontaktovat garanty vedlejších specializací.

Akreditované vedlejší specializace na FFÚ

Užitečné informace

Nepovolené kombinace hlavní a vedlejší specializace pro studenty FFÚ

Z důvodu překrývání obsahu si studenti Fakulty financí a účetnictví nemohou zvolit v rámci Fakulty financí a účetnictví následující kombinace hlavní a vedlejší specializace:

 • pro BP Bankovnictví a pojišťovnictví nepovoleno 1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví
 • pro DP Zdanění a daňová politika nepovoleno 1DB Daně v podnikání
 • pro FG Finanční inženýrství nepovoleno 1FG Finanční inženýrství
 • pro FI Finance nepovoleno 1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví
 • pro FO Finance a oceňování podniku nepovoleno 1OC Oceňování podniku a jeho majetku
 • pro UC Účetnictví a finanční řízení podniku nepovoleno 1UC  Účetnictví a finanční řízení podniku, 1CO Controlling a 1AU Auditing
 • pro UP Učitelství ekonomických předmětů nepovoleno 1VFU Vzdělávání ve financích a účetnictví

Zpracování diplomové práce na vedlejší specializaci

Zpravcování diplomové práce v rámci vedlejší specializace bylo poslední změnou Studijního a zkušebního řádu VŠE zakázáno a fakulte je tady  nadále nebude povolovat.

Postup přihlašování k obhajobě diplomové práce zpracované v rámci vedlejší specializace

 • Student, který splní podmínky pro přihlášení k obhajobě diplomové práce, si zapíše obhajobu diplomové práce. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz 1ODP v rámci „portálu studenta“.
 • Vloží práci v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací.
 • V úředních hodinách odevzdá na katedře spravující příslušnou obhajobu, katedrou stanovený počet diplomových prací.
 • Sekretářka katedry studenta přihlásí na konkrétní termín obhajoby.