Vedlejší specializace navazujícího magisterského studia

Součástí magisterského programu je studium vedlejší specializace.

Vedlejší specializace je cestou k rozšíření možná jednostranného pohledu odborníka v úzké specializaci a zvýšit možnosti uplatnění na pracovním trhu. Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, student získává prostřednictvím vedlejší specializace kvalifikaci v dalším oboru. Všechny vedlejší specializace jsou nabízeny ve standardním rozsahu 30 ECTS kreditů.

Akreditované vedlejší specializace na FFÚ:

Užitečné informace:

Nepovolené kombinace hlavní a vedlejší specializace pro studenty FFÚ

Z důvodu překrývání obsahu si studenti Fakulty financí a účetnictví nemohou zvolit v rámci Fakulty financí a účetnictví následující kombinace hlavní a vedlejší specializace:

 • pro BP Bankovnictví a pojišťovnictví nepovoleno 1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví
 • pro DP Zdanění a daňová politika nepovoleno 1DB Daně v podnikání
 • pro FG Finanční inženýrství nepovoleno 1FG Finanční inženýrství
 • pro FI Finance nepovoleno 1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví
 • pro FO Finance a oceňování podniku nepovoleno 1OC Oceňování podniku a jeho majetku
 • pro UC Účetnictví a finanční řízení podniku nepovoleno 1UC  Účetnictví a finanční řízení podniku, 1CO Controlling a 1AU Auditing
 • pro UP Učitelství ekonomických předmětů nepovoleno 1VFU Vzdělávání ve financích a účetnictví

Zpracování diplomové práce na vedlejší specializaci

Student může, v odůvodněných případech, na základě povolení děkana FFÚ, zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace podrobněji viz Vyhláška děkana FFÚ č. 3/2014, o plnění studijních povinností. Má-li být diplomová práce zpracována v rámci vedlejší specializace na jiné fakultě, než na které je student zapsán (na které studuje hlavní specializaci), je třeba schválení tématu v „Zadání diplomové práce“ děkanem FFÚ. Jedním z recenzentů diplomové práce potom bývá akademický pracovník z fakulty, na níž student studuje hlavní specializaci.

Postup přihlašování k obhajobě diplomové práce zpracované v rámci vedlejší specializace:

 • Student, který splní podmínky pro přihlášení k obhajobě diplomové práce, si zapíše obhajobu diplomové práce. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_D v rámci „portálu studenta“.
 • Vloží práci v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací.
 • V úředních hodinách odevzdá na katedře spravující příslušnou obhajobu, katedrou stanovený počet diplomových prací.
 • Sekretářka katedry studenta přihlásí na konkrétní termín obhajoby.