Tajemnice fakulty

Ing. Jana Víchová

tajemnice Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Místnost: NB107
Telefon: (+420) 224 095 120
Fax: (+420) 224 095 109
E-mail: jana.vichova@vse.cz