Publikační soutěže

Na VŠE existuje celoškolská soutěž ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce), kterou vyhlašuje rektor školy pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia (seminární, bakalářské a diplomové práce). Zároveň škola pořádá soutěž Cena rektora VŠE za prestižní publikaci pro akademické pracovníky a doktorandy.

Fakulta pořádá pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia soutěž o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž). Vítězové jsou navrhování k celoškolskému ocenění v rámci soutěže ESOP. Fakulta rovněž pořádá pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia soutěž o nejlepší publikaci (článek, odbornou knihu a učebnici) Publikační soutěž děkana FFÚ. Vítězové jsou navrhování k celoškolskému ocenění v rámci soutěže Cena rektora VŠE za prestižní publikaci.

Pravidelně probíhají také tyto další soutěže:

  • v rámci konference „Annual Conference on Finance and Accounting“ (ACFA) je organizována soutěž o nejlepší příspěvek studentů doktorského studia v oblastí financí a účetnictví
  • v rámci konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ (TPAVF) je pořádána soutěž prací studentů v oblasti veřejných financí
  • Soutěž EY a KFUA o nejlepší bakalářskou práci na účetní nebo auditorské téma
  • Soutěž KFOP a APOGEO Group o nejlepší diplomovou práci

Všechny návrhy se odevzdávají výhradně fakultní referentce pro výzkum a doktorské studium. Návrhy prací pro konference se zasílají dle pokynů organizátorů konferencí, do „Soutěže EY a KFUA“ sekretářce katedry finančního účetnictví a auditingu. Harmonogram soutěží a odevzdávání prací je k dispozici zde.

Fakultní soutěž S.O.S.

 

Publikační soutěž děkana FFÚ

 

Studenti a akademičtí pracovníci, kteří studenta metodicky vedli při zpracování oceněné práce, dostávají odměnu.