Publikační soutěže

Na VŠE existuje celoškolská soutěž ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce), kterou vyhlašuje rektor školy pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia (seminární, bakalářské a diplomové práce). Zároveň škola pořádá soutěž Cena rektora VŠE za prestižní publikaci pro akademické pracovníky a doktorandy.

Fakulta pořádá pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia soutěž o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž). Vítězové jsou navrhování k celoškolskému ocenění v rámci soutěže ESOP. Fakulta rovněž pořádá pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia soutěž o nejlepší publikaci (článek, odbornou knihu a učebnici) Publikační soutěž děkana FFÚ. Vítězové jsou navrhování k celoškolskému ocenění v rámci soutěže Cena rektora VŠE za prestižní publikaci.

Pravidelně probíhají také tyto další soutěže:

  • v rámci konference „Annual Conference on Finance and Accounting“ (ACFA) je organizována soutěž o nejlepší příspěvek studentů doktorského studia v oblastí financí a účetnictví
  • v rámci konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ (TPAVF) je pořádána soutěž prací studentů v oblasti veřejných financí
  • Soutěž EY a KFUA o nejlepší bakalářskou práci na účetní nebo auditorské téma
  • Soutěž KFOP a APOGEO Group o nejlepší diplomovou práci

Všechny návrhy se odevzdávají výhradně fakultní referentce pro výzkum a doktorské studium. Návrhy prací pro konference se zasílají dle pokynů organizátorů konferencí, do „Soutěže EY a KFUA“ sekretářce katedry finančního účetnictví a auditingu. 

Fakultní soutěž S.O.S.

Publikační soutěž děkana FFÚ

 

Termíny pro odevzdávání:

Název soutěže  Termín odevzdání FFÚ 
ESOP Seminární práce: 31. května

Bakalářské práce: 9. září

Diplomové práce: min. 14 dnů před termínem promoce

(stipendium lze vyplatit max. 1 měsíc po ukončení studia, diplom se uděluje na promoci, nebo zašle poštou)

Cena děkana konec května
S.O.S. 31. května
Hlávkova nadace 15. června
Cena MŠMT pro studenty 15. června
Cena MŠMT pro VaV 15. září
Soutěž diplomových prací Komory daňových poradců ČR 19. září
Cena rektora 10. října
PSD konec září

Studenti a akademičtí pracovníci, kteří studenta metodicky vedli při zpracování oceněné práce, dostávají stipendium resp. odměnu.